Tvorba www stránek (HTML, CSS) - REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Základní info

Po ukončení kurzu absolvent zná dostatečně HTML kód, ve kterém se píše většina na internetu prezentovaných internetových stránek a je schopen vytvořit jednoduché vlastní internetové stránky, publikovat je v síti internet, umí vytvořit firemní prezentaci a má dostatečné vědomosti potřebné k jejich následné údržbě (úpravy, aktualizace textu, tabulek, obrázků, internetových odkazů). Zná základní pravidla pro tvorbu webových stránek, umí využívat výhod kaskádových stylů. Je schopen zákazníkovi poradit při zpracování podkladů pro tvorbu  www stránek (obsah, forma a design). Orientuje se v problematice webhostingu, správy domén, pronájmu diskového prostoru, publikování a přenosu stránek.

Absolvent je dále seznámen s možností tvorby www stránek s využitím předpřipravené šablony od jiných výrobců. 

Zná problematiku počítačových virů a je si vědom bezpečnostních rizik spojených s užíváním internetu, umí počítač efektivně proti těmto rizikům chránit, případně též poradit zákazníkovi jak tuto ochranu uživatelsky zajistit.

Základní osnovy kurzu:

1. BOZP, ochrana počítače.
 
2. Koncepty a cíle internetových prezentací. Úvod do HTML a problematiky tvorby www stránek.
 
3. Základy HTML.
 
4. Styly a formátování HTML. Vkládání obrázků, odkazů, čar, tabulek, formulářů.
 
5. Kaskádové styly (CSS).
 
6. Stavba a struktura webu (strategie tvorby stránek).
 
7. Publikování a přenos stránek na síť Internet. Webové prostory, správa domén.
 
8. Závěrečný praktický výcvik – souhrnné uplatnění získaných znalostí a dovedností.

Skupinové kurzy: jen 4 - 6 osob/skupinu. 

Nejbližší termíny skupinového kurzu: 

Termín kurzu Čas výuky Dny výuky
3.5. - 31.5.2021

9:30 - 12.15/13.00 hod.

pondělí + středa/čtvrtek 

2.6. - 28.6.2021

9:30 - 12.15/13.00 hod.

pondělí + středa/čtvrtek 

5.7. - 28.7.2021

9:30 - 12.15/13.00 hod.

pondělí + středa/čtvrtek

 

Jen 4-5 osob ve skupině! Kurz zahrnuje 1 den projektovou část - tvorba vlastních stránek.

Cena: 13.960,- (pokud není u termínu kurzu uvedeno jinak)

 

Studenti přes ÚP - kurz zdarma. 

Možnost domluvy individuálních termínů. Kontakt: oi@oapraha.cz, tel.: 732 187 284

Tvorba www stránek (HTML, CSS) - REKVALIFIKAČNÍ KURZ

Vybraný termín:

2.6.2021  Praha
09:30 – 13:00 hod.

Cena
13960 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.