Troubleshooting BIG-IP

Základní info

Toto školenie prinesie systémovým a sieťovým špecialistom znalosť a praktické skúsenosti s metodikou a nástrojmi na riešenie problémov spojených s konfiguráciou a administráciou systému BIG-IP LTM. Školenie je určené systémovým a sieťovým administrátorom zodpovedným za inštaláciu, nastavenie, konfiguráciu a administráciu BIG-IP LTM systému.

Troubleshooting BIG-IP

Vybraný termín:

 Bratislava

Cena
39200 Kč (katalogová cena pro Prahu), 1400 EUR (katalogová cena pro Bratislavu)

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.