Sun Systems Fault Analysis Workshop

Základní info

V tomto kurzu získají účastníci znalosti a dovednosti potřebné k tomu, aby mohli z JSP a rozšíření Java Servlet s využitím prostředí serveru Tomcat rychle vytvořit komponenty webové vrstvy, které budou v souladu s referenční implementací. Účastníci kurzu jsou seznamováni s nejlepšími praktikami analýzy, navrhování, vyvíjení, testování a nasazování webových aplikací s využitím technologií Java. V laboratorních cvičeních získají účastníci zkušenosti s konstruováním a nasazováním webových aplikací malého až středního rozsahu, které se nacházejí na intranetových serverech a komerčních serverech s malým objemem provozu. Tento kurz je také ideální metodou přípravy na novou certifikační zkoušku Sun Certified Web Component Developer. Účastníci se neučí pouze technické podrobnosti JSP a servletové technologie, ale dovídají se také o nejlepších postupech používaných při integraci webové vrstvy s ostatními vrstvami, od zobrazení v prohlížeči až po komponenty Enterprise JavaBeans (EJB) běžící na aplikačním serveru a databázové zdroje na serveru. Po absolvování kurzu by měl být účastník schopen vybrat nejlepší webovou technologii pro danou aplikaci a architekturu, psát servlety založené na technologii Java, připojit webovou aplikaci ke komponentám EJB a databázím, implementovat techniky správy aplikací, například zabezpečení a použití vláken, kódovat JavaServer Pages, vytvářet knihovny vlastních značek pro Java Server Pages.

Sun Systems Fault Analysis Workshop

Vybraný termín:

 Praha

Cena
61350 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.