Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

SEMESTRÁLNÍ KURZ: Analýza dat ve zdravotnictví

Základní info

Semestrální statistický kurz analýzy dat ve zdravotnictví je uspořádán tak, aby zahrnoval základní témata a nejčastěji užívané metody se zaměřením na oblast medicíny a zdravotnictví.

Cílem kurzu je představit srozumitelnou formou lékařům, studentům medicíny i dalším zájemcům z oblasti zdravotnictví základní pojmy, postupy a metody statistické analýzy dat. Program je zaměřen na nejčastější témata, se kterými se tito lidé setkávají při realizaci a zpracování jednoduchých výzkumů, při tvorbě disertačních prací nebo publikační činnosti. Během kurzu si posluchači rovněž osvojí návyky práce s profesionálním statistickým softwarem IBM SPSS Statistics.

Program kurzu:

 • matice dat, typy proměnných
 • popisné statistiky
  • kategorizované proměnné: tabulka četností, grafy četností
  • číselné proměnné: kvantily, boxplot, průměr, směrodatná odchylka, intervaly spolehlivosti
 • intervaly spolehlivosti, princip testování statistických hypotéz, síla testu a velikost výběru
 • testy střední hodnoty
  • T-testy
  • ANOVA
  • neparametrické testy
 • analýza kategorizovaných dat
 • korelační analýza
 • lineární regrese

SEMESTRÁLNÍ KURZ: Analýza dat ve zdravotnictví

Vybraný termín:

4.9.2023 –  20.11.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu
14:30 – 16:30 hod.

Cena
15 400 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.