Riadenie IT dodávateľov

Základní info

Tento dvoudenní kurz poskytuje ucelený pohled na celý proces řízení IT dodavatelů, rozpracovává jednotlivé kroky a ukazuje metody a nástroje k tomu potřebné. V rámci kurzu se podíváme na celý „životní cyklus” zakázky od počátečního impulsu „něco” koupit přes tvorbu zadání, výběrové řízení, uzavření smlouvy, plnění předmětu smlouvy až po uzavření a vyfakturování zakázky. Většinu teoretických poznatků získaných v průběhu kurzu si účastníci vyzkouší na praktických příkladech a cvičeních. Kurz neřeší dodávky v režimu Zákona o veřejných zakázkách.

Riadenie IT dodávateľov

Vybraný termín:

3.11.2022 –  4.11.2022  Bratislavský kraj

Cena
550 Euro + 20% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.