Python - úvod do jazyka

Základní info

Kurz Úvod do Pythonu je připraven pro IT profesionály, kteří již mají zkušenost s nějakým programovacím jazykem a chtějí používat Python - ať už jako skriptovací jazyk pro automatizaci úloh, nebo jako obecný programovací jazyk pro vytváření vlastních programů a systémů. Kurz je zaměřen prakticky - po krátkém úvodu do Pythonu začneme rovnou řešit konkrétní úkoly. Na řešených úlohách si ukážeme základní programátorské obraty a syntaxi Pythonu, obsluhu chybových stavů a interakci s okolním světem - souborovým systémem, webovými službami a další oblasti. V diskusi si ukážeme odkazy na další moduly ze standardní knihovny, zmíníme často používané moduly třetích stran včetně ukázek, jak je nainstalovat a prozkoumat. Dotkneme se i problematiky testování vlastního kódu v Pythonu. Po skončení školení budou účastníci schopni samostatně vytvářet, upravovat a distribuovat vlastní programy v Pythonu. 

Cílová skupina

 

 • IT profesionálové, kteří chtějí automatizovat rutinní úlohy (zpracování dat, interakce s okolními službami)
 • Systémoví administrátoři, kteří potřebují psát přenositelné skripty
 • Vývojáři, kteří se nechtějí naučit Python metodou pokus-omyl

 

Cíle kurzu

Účastníci se mimo jiné naučí:

 

 • napsat vlastní program či modul v Pythonu
 • použít Python pro automatické zpracování vlastních souborů
 • použít Python jako nástroj pro interakci s dalšími službami
 • využívat moduly ze standardní knihovny Pythonu
 • dohledat a použít rozšiřující balíčky třetích stran z PyPI (Python Package Index)
 • napsat základní testy pro svůj program
 • dostat svůj program ke koncovým uživatelům a spustit jej tam 

 

Osnova

Úvod do Pythonu

 

 • verze Pythonu. Který Python je ten správný?
 • instalace Pythonu a IDE
 • Python jako kalkulátor
 • první skript v Pythonu a jak ho spustit

 

Základní datové typy

 

 • Python jako pokročilý kalkulátor
 • seznamy, slovníky a n-tice
 • operace nad seznamy

 

Základní příkazy

 

 • control-flow statements - podmínky a cykly
 • vlastní funkce
 • Python jako programovatelný kalkulátor

 

Praktické úkoly

 

 • zpracování souborů ze souborového systému
 • načtení dat ze souboru
 • přepočítání dat
 • uložení do souboru
 • spolupráce s webovou službou
 • použití rozšiřujících modulů
 • načtení dat z externí služby
 • uložení dat do relační databáze
 • vytvoření grafického reportu
 • podle domluvy je možné řešit i problém z jiné domény

 

Pokročilé vlastnosti - třídy, moduly a výjimky

 

 • definice vlastních tříd a modulů
 • použití výjimek a bloku try/except:

 

Standardní knihovna Pythonu

 

 • odkazy na zajímavé moduly ve standardní knihovně
 • práce s operačním systémem
 • načítání konfiguračních souborů
 • zpracování datových formátů XML, JSON a YAML
 • Python Package Index - seznam rozšiřujích modulů

 

Python a unit-testing

 

 • úvod do testování v Pythonu
 • implementace testování s knihovnou unittest
 • pokročilejší testování s knihovnou py.test

 

Odkazy na oblíbené frameworky a knihovny v Pythonu

 

 • zpracování numerických dat - NumPy, IPython, matplotlib
 • práce s obrázky - Pillow
 • grafické výstupy - matplotlib, reportlab
 • práce s webovými zdroji - httplib, requests, BeautifulSoup
 • výroba aplikací GUI aplikace - Tk, PyQt, PySide, wxWindows
 • práce s databázemi- DB-API
 • ORM - SQLAlchemy
 • webové aplikace - Flask, Django

 

Distribuce programů a v Pythonu

 

 • jak převést skript z Pythonu na EXE soubor

 

Diskuse, dotazy

 

 • kde hledat další dokumentaci
 • internetové zdroje 

 

Předpoklady účastníka

 

 • základy programování v jiném programovacím jazyce nebo
 • práce v jiném skriptovacím jazyce (bash, Perl, Ruby, ...) 

 

Python - úvod do jazyka

Vybraný termín:

13.10.2020 –  14.10.2020  Praha

Cena
13000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.