Project základní

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

Školení je určené pro uživatele, kteří zatím mají pouze malé nebo žádné zkušenosti s plánovaním a řízením projektů v programu Project. Posluchači se seznámí s možnostmi nasazení programu Project a se základními pojmy v oblasti harmonogramů. Posluchači se naučí vytvářet harmonogramy, nastavovat vazby mezi úkoly a úkolům přiřazovat zdroje, sledovat a vyhodnocovat průběh projektu po stránce času, nasazení zdrojů a nákladů.

Cíle kurzu

Školení Project 2010 zaměřené na vytváření harmonogramů a sledování průběhu projektů v Project 2010 nebo Project 2007, školení přizpůsobené podle Vašich představ

Seznámení s programem Project
Nastavení času projektu
Úkoly
Zdroje
Přiřazení zdrojů úkolům
Zobrazení
Pokročilé techniky - práce s úkoly
Pokročilé techniky - práce se zdroji
Sledování průběhu projektu
Tisk a publikování

Určeno pro

Školení je určené pro začátečníky v práci s programem Project. Posluchači se naučí vytvářet harmonogramy a sledovat průběh projektů po stránce času, zdrojů i nákladů.

Obsah kurzu

 1. Seznámení s programem Project
  • možnosti nasazení v malých a velkých organizacích
  • základní pojmy
  • prostředí programu Project
 2. Nastavení času projektu
  • datum zahájení a dokončení projektu
  • pracovní čas
  • základní kalendáře
  • typy kalendářů
  • změna kalendáře projektu
 3. Úkoly
  • zadání úkolu
  • základní vlastnosti úkolu
  • doba trvání úkolu
  • vazby mezi úkoly
  • členění úkolů do osnovy
 4. Zdroje
  • druhy zdrojů
  • možnosti definování zdrojů
  • lokální zadávání zdrojů
  • základní vlastnosti zdrojů
  • náklady na zdroje
  • kapacita a dostupnost zdrojů
 5. Přiřazení zdrojů úkolům
  • přiřazení zdrojů
  • úkol řízený úsilím
  • pevné jednotky, práce a doba trvání úkolu
 6. Zobrazení
  • typy zobrazení
  • základní nastavení zobrazení
  • zobrazení Ganttův diagram
  • zobrazení kritické cesty
  • zobrazení používání úkolů a zdrojů
  • síťový diagram
  • řazení, filtrování a seskupování dat
  • přenášení vlastních nastavení mezi projekty
  • přidání zvýraznění
 7. Pokročilé techniky - práce s úkoly
  • prodleva o předstih
  • rozdělení úkolu
  • omezení úkolu
  • konečný termín
 8. Pokročilé techniky - práce se zdroji
  • určení přetížených zdrojů
 9. Sledování průběhu projektu
  • sledovací metody
  • směrný plán
  • sledovací Ganttův diagram
  • zadání procenta dokončení projektu a úkolů
  • zadání skutečných hodnot pro úkol a přiřazení
  • vyhodnocení průběhu projektu
  • statistika projektu
 10. Tisk a publikování
  • možnosti tisku
  • tiskové sestavy
  • export obrázku
  • kopírování dat z MS Project do MS Excel a naopak

Předpoklady

znalost práce se systémem Windows

Studijní materiály

naše učební materiály v ceně

Návaznosti

Project pokročilý

Project základní

Vybraný termín:

2.4.2024 –  3.4.2024  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.