Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)

Kurzem Vás provede Dr. et Mgr. Jiří Taišl

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je seznámit vás s hlavními instituty zákona o podnikání na kapitálovém trhu pokud jde o poskytování investičních služeb po změnách vyplývajících z přijetí MIFID II a MIFIR. Obdržíte informace o poslední novele zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Určeno pro

Seminář je zaměřen zejména na bankovní a i nebankovní obchodníky s cennými papíry a investiční zprostředkovatele.

Obsah kurzu

• povinnosti na kapitálovém trhu,

• zákon o podnikání na kapitálovém trhu a MIFID II,

• investiční služby a investiční nástroje,

• obchodníci s cennými papíry – investiční zprostředkovatelé – vázaní zástupci – některé nové povinnosti,

• podmínky pro poskytování investičních služeb (informování zákazníků,

• vysokofrekvenční a algoritmické obchodování, investiční poradenství, odbornost osob a posuzování vhodnosti investiční služby,

• regulované obchodní systémy,

• výrazné zpřísnění sankcí pro poskytovatele investičních služeb, nové delikty členů vedoucích orgánů.


Dotazy a diskuze.

Poznámka

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací v případě potvrzené úhrady den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Právní úprava kapitálového trhu (MIFID2/MIFIR)

Vybraný termín:

25.10.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a devět ? Součet zapište číslicemi.