Praktická aplikace metodiky 8D

Základní info

Komu je kurz určen?

Tento kurz je určen všem zájemcům, kteří již mají alespoň základní povědomí o metodách a technikách řešení problémů a chtějí si své znalosti ujednotit a procvičit na praktických příkladech a případové studii zaměřené na využití metody 8D.

Co Vám kurz přinese?

Účastníci si utřídí své znalosti metod řešení problémů, zejména metod 8D a procvičí si jejich aplikaci na případové studii z praxe. Získají spoustu praktických rad a  doporučení jak od lektora, tak od ostatních účastníků kurzu. Každý absolvent kurzu může působit jako člen týmu 8D, bude schopen identifikovat problém a popsat chybějící informace tak, aby každý další člen týmu byl schopen navázat na jeho práci a aktivně a účinně aplikovat další kroky.

Požadavky na vzdělání a praxi:

Předchozí zkušenost s touto metodou je výhodou, ale není podmínkou.

Povinné předchozí absolvování kurzů:

Není požadováno.

Obsah kurzu:

  • Teoretický úvod - důležité techniky z 8D a analytické metody
  • Případová studie 8D

Doba trvání kurzu:

2 dny

Odborný garant:

Ing. Bohumil Čipera

Metody výuky:

Přednášky, případové studie, cvičení, týmová práce.

Doporučení:

Kurz je zařazen do modulového vzdělávání kvalifikace Inženýr v dodavatelském řetězci. Počet kreditů: 2.

Kurz je doporučen držitelům personálních certifikátů k recertifikaci.

Forma ukončení:

Účastník při splnění 80 % docházky obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Bližší informace:

Ondřej Kopecký, tel.: +420 221 082 284

kopecky@csq.cz 

Praktická aplikace metodiky 8D

Vybraný termín:

19.10.2020  Praha

Cena
7490 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a dvě ? Součet zapište číslicemi.