Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Pracovněprávní předpisy v roce 2022 – připravované změny

Kurzem Vás provede Mgr. Vladimír Černý

Lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů Absolvent Právnické fakulty, specialista na pracovní právo s bohatými zkušenostmi a velký…

Základní info

Cíle kurzu

Lektor vás na semináři seznámí s aktuální pracovněprávní problematikou, zhodnotí a připomene změny zákoníku práce v roce 2021, upozorní na změny v roce 2022.

Poskytne také praktické informace o právní úpravě ochrany oznamovatelů protiprávního jednání z pohledu pracovněprávního – whistelblowing (pískání na píšťalku).

Nastíní připravované změny v pracovní době zaměstnanců, rodičovské dovolené, a pečovatelském volnu.

Program se bude zabývat úpravou práce na dálku – telework (ve formě telework nebo homework), dle úpravy v ČR i ve srovnání s úpravou v EU.


Celý seminář klade velký důraz na propojení s praktickými dopady jednotlivých úprav a s příklady z praxe.


K on-line výuce si připravte aktuální ÚZ – Zákoník práce (vyd. Sagit, a. s.).

Určeno pro

Seminář je určen pro personalisty, podnikové právníky, zástupce odborových svazů, mzdové účetní a vedoucí pracovníky.

Obsah kurzu

• shrnutí aktuálního stavu pracovněprávní legislativy v roce 2021/2022 a výhled do dalších let,

• problematika vzniku pracovního poměru – postup zaměstnavatele, příslib zaměstnání, vstupní lékařská prohlídka, zkušební doba, pracovní poměr na dobu určitou, sdílené pracovní místo,

• dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – základní vymezení práv a povinností zaměstnavatelů,

• pracovní doba a její rozvrhování – směny a jejich plánování, práce přesčas, nepřetržité odpočinky, řádná evidence pracovní doby zaměstnavatelem, překážky v práci na straně zaměstnance, připravované „ evropské“ změny v oblasti pracovní doby , úpravy u rodičovské dovolené, pečovatelské volno,

• dovolená – nová koncepce určování nároku na dovolenou dle stanovené týdenní pracovní doby – v hodinách – zhodnocení praktický dopadů po roční praxi nové formy určování dovolené zaměstnancům, včetně komplexního výkladu pravidel pro čerpání dovolené,

• škoda způsobená zaměstnanci – formy a výše náhrad nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích,

• škoda způsobená zaměstnavateli – formy a výše v pracovněprávních vztazích,

• převedení zaměstnance na jinou práci základní vymezení z pohledu praxe,

• doručování písemností,

• práce mimo pracoviště zaměstnavatele – z pohledu úpravy v ČR ve srovnání s úpravou evropskou a její možné využití v ČR ( telework nebo homework),

• problematika skončení pracovního poměru – jednotlivé zákonné formy skončení ze strany zaměstnance a zaměstnavatele, aktuální judikatura s tím spojená.


Novinky v závislosti na průběhu legislativních prací k datu konání semináře.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Pracovněprávní předpisy v roce 2022 – připravované změny

Vybraný termín:

17.1.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.