Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním

Kurzem Vás provede JUDr. Bořivoj Šubrt

Kurzem Vás provede Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.

Základní info

Cíle kurzu

Cílem semináře je osvojení si této právní úpravy, ujasnění správných postupů a předejití sporům, případně hrozbě pokut.

Určeno pro

Seminář je určen vedoucím pracovníkům, personalistům a pracovníkům BOZP i lékařům.

Obsah kurzu

• účel PLS, její vývoj a mezinárodní srovnání,

• přehled právní úpravy, vč. zákona o ochraně veřejného zdraví a zákoníku práce, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání a další profese, drážní doprava),

• základní principy kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 432/2003 Sb. a jejích novel; nedodržování právní úpravy kategorizace prací zaměstnavatelem při vystavování žádosti o lékařskou prohlídku,

rizikové faktory a rizika ohrožení zdraví, včetně práce v noci,

smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli PLS, kdy není třeba trvalá smlouva,

• povinnosti a oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům,

vysílání zaměstnanců na lékařské prohlídky k jejich registrujícím poskytovatelům,

institut pověřeného poskytovatele,

co musí obsahovat žádost o prohlídku,

obsah pracovnělékařské služby, poradenská a dohledová činnost poskytovatele PLS,

prohlídky vstupní, periodické, mimořádné, výstupní, jejich financování,

• nejčastější problémy v provádění pracovnělékařských prohlídek – kdy provést a neprovést vstupní prohlídku při změně práce, řidiči tzv. referenti, kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty periodických prohlídek u téhož zaměstnance, prohlídky u dohod o pracích mimo pracovní poměr,

úprava pro agenturní zaměstnance,

• mladiství,

lékařské posudky,

výpis ze zdravotnické dokumentace, problémy v posuzování zahraničních pracovníků,

• platnost a právní účinky posudku • opravné prostředky a jejich důsledky a praktické zkušenosti, s jejich rozhodováním • možnost vzdát se opravného prostředku,

posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce • dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání,

pracovněprávní souvislosti, důsledky neprovedení prohlídky podle ZSZS a zákoníku práce • povinnost vyřazení zaměstnance z výkonu práce • výpověď a převedení na jinou práci, pracovní volno s náhradou mzdy,

aktuální judikatura Nejvyššího soudu,

• kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce • možné sankce,

nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání, nejčastější příčiny, postup uznávání nemocí z povolání podle zákona a vyhlášky č. 104/2012 Sb., případy z praxe, koronavirus jako nemoc z povolání.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Pracovnělékařské služby – aktuální právní úprava, problémy s jejím uplatňováním

Vybraný termín:

9.5.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a pět ? Součet zapište číslicemi.