Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1

Základní info

Kurz Oracle Database: Úvod do SQL Vám pomáha písať poddotazy, kombinovať viac dotazov do jedného pomocou operátorov SET a reportovať zlúčené dáta pomocou skupinových funkcií. To a omnoho viac sa naučíte pomocou praktických cvičení. Naučíte sa ako zabezpečiť rýchly, spoľahlivý, bezpečný a ľahko spravovateľný výkon. Optimalizovať vyťaženosť databázy, znížiť náklady na IT a poskytnúť vyššiu kvalitu služieb umožnením konsolidácie na databázové cloudy. Tento kurz vám pomôže pochopiť pokročilé funkcie SQL. Funkcie vám pomôžu vyhľadať dáta a manipulovať s nimi v rámci databázy, používať slovník na náhľad metadát a generovať reporty ich schematických objektov. Do osnovy sú zahrnuté aj niektoré funkcie na prácu s dátumom a časom, ktoré sú v databáze Oracle k dispozícii. Tento kurz tiež popisuje ako využívať podporu regulárneho výrazu podpory v SQL. Hlavný vývojársky nástroj používaný v tomto kurze je Oracle SQL Developer. SQL* Plus je k dispozícii ako voliteľný nástroj. Kurz je vhodný pre užívateľov Oracle databázy 10g,11g a 12c. Poznámka: Tento kurz je kombináciou Workshopu I Oracle Database: SQL a Workshopu II Oracle Database: kurzy SQL.

Oracle Database 12c: Introduction to SQL Ed 1

Vybraný termín:

11.1.2021 –  15.1.2021  Bratislavský kraj

Cena
2250 Euro + 20 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a dvě ? Součet zapište číslicemi.