Oracle 9i: Jazyk SQL

Základní info

Kurz má za cíl seznámit posluchače s problematikou týkající se komunikace s relační databází Oracle 9i. Posluchači se seznámí s koncepcí a terminologií relačních databází a jazykem SQL pro databázový stroj Oracle 9i. Jsou zde probírány příkazy pro práci s daty a objekty - tzn. získávání dat z databáze, respektive jejich ukládání, tedy manipulace se základními druhy objektů v databázi. Posluchači se také seznámí s pokročilými technikami získávání a analýzy dat pomocí operátorů ROLLUP, CUBE, množinových operátorů a hierarchických dotazů. Dále se seznámí s možností vytváření skriptů v prostředí SQL*Plus, respektive se seznámí s prostředím iSQL*Plus, kde se komunikuje prostřednictvím protokolu HTTP a s výstupem ve formátu HTML. Součástí kurzu je sada ukázek a cvičení.

Oracle 9i: Jazyk SQL

Vybraný termín:

 Praha

Cena
50000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.