ONLINE / Microsoft Azure Vývojář

Základní info

Během kurzu se účastník naučí vytvořit komplexní řešení v Microsoft Azure. Studenti se naučí vytvářet Azure funkce, implementovat a vytvářet webové aplikace, pracovat s Azure storage a zapojit modely založené na událostech a zprávách do jejich řešení. Dalšími probíranými tématy jsou autentifikace a autorizace i využití KeyVault. V neposlední řadě kurz pojme i Api management, monitoring a optimalizace.

Cílová skupina
IT Vývojář s praxí a základní znalostí Microsoft Azure, schopný vyvíjet v jednom z podporovaných jazyků, ve kterém chce prohloubit své znalosti.

Obsah kurzu

1. den
Modul 1: Vytvoření webové aplikace v MS Azure
Student se naučí, jak vytvořit aplikaci na platformě Azure App Service. Zjistí, jak platforma funguje, jak v ní vytvořit zdroje, jak je konfigurovat, škálovat, zabezpečit a nasadit.
Modul 2: Implementace Azure funkcí
Modul pokrývá vytvoření Azure funkcí, dále integraci různých triggerů a vstup / výstup dat.
Modul 3: Vývoj řešení využívajícího blob storage
V rámci modulu bude vysvětleno, jak Azure Blob storage funguje, a jak spravovat data napříč životním cyklem (hot / cold / archive). Dalším tématem je, jak používat klientské knihovny pro práci s Blob storage.
Modul 4: Vývoj řešení využívajícího Cosmos DB
Student se naučí, jak je Cosmos databáze strukturována, a jak je spravována konsistence dat. Dále bude prezentováno, jak vytvořit databázový účet a databázi, kontejnery a jejich položky s prostřednictvím Azure portálu i .NET SDK.

2. den
Modul 5: Implementace IaaS řešení
Student zjistí, jak používat virtuální stroje a obrazy kontejnerů. Seznámí se s tvorbou virtuálního stroje, použitím ARM šablony k automatizaci nasazení, vytvořením Docker obrazu, publikací obrazu od Azure Container Registry a zprovozněním kontejneru v Azure Container Instances.
Modul 6: Implementace autentikace a autorizace
Modul se zabývá využitím Microsoft Identity Platform v2.0 ke správě autentizace a přístupu ke zdrojům. Popisuje, jak používat Microsoft Authentication Library a Microsoft Graph k autentifikaci uživatele a získání informací uložených v Azure a jak a kdy použít Shared Access Signatures.
Modul 7: Implementace zabezpečeného cloudového řešení
Student se naučí, jak zabezpečit informace (klíče, tajné kódy a certifikáty), které aplikace používá pro přístup k prostředkům. Také zjistí, jak zabezpečit konfigurační informace aplikace.

3. den
Modul 8: Implementace API managementu
Modul zahrnuje publikace API, vytvoření politik pro správu informací sdílených napříč API. Dále obsahuje správu přístupu k API za použití služby Azure Management.
Modul 9: Vývoj App Service Logic Apps
Modul popisuje, jak používat aplikace Azure Logic Apps k plánování, automatizaci a orchestraci úkolů, business procesů, workflow a služeb napříč podniky a organizacemi.
Modul 10: Vývoj řešení založeného na událostech
Studenti se naučí, jak vytvořit aplikaci s architekturou založenou na událostech.

4. den
Modul 11: Vývoj řešení založeného na zprávách
Studenti se naučí, jak vytvořit aplikaci s architekturou založenou na zprávách.
Modul 12: Monitoring a optimalizace řešení
Tento modul učí studenty, jak měřit jejich kód pro telemetrii, a jak analyzovat a řešit problémy s jejich aplikacemi.
Modul 13: Integrace cachování a doručení obsahu v rámci řešení
Studenti se naučí používat různé cachovací služby ke zlepšení výkonu svých aplikací.

ONLINE / Microsoft Azure Vývojář

Vybraný termín:

8.3.2021 –  16.3.2021  Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
16500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.