ONLINE / Microsoft Azure Administrátor hybridního prostředí

Základní info

Tento kurz je určen pro specialisty v oblasti IT. Cílem kurzu je naučit účastníky jak spravovat jejich předplatné v rámci Azure, zabezpečit identity pomocí Azure Active Directory, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a on-premise řešení, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložiště, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery, zálohovat a monitorovat celkové Azure řešení.

Cílová skupina
IT profesionálové se základními znalostmi cloudového prostředí Azure, kteří se chtějí naučit spravovat moderní řešení v prostředí Azure.

Osnova kurzu

1. den
Modul 1: Úvod do kurzu / Identity / Governance and Coplient
Modul pokrývá základní principy řízení přístupů v rámci Azure. Studenti budou seznámeni se základními principy používaní Azure Active Directory - se správou uživatelů a skupin, s integrací na stávající on-premise MS Active Directory a vytvoření MFA (Multi-Factor Authentication). V další části kurzu se studenti seznámí s popisem Azure Subscription, jejich správou a v neposlední řadě s Cost Managementem a způsoby, jak rezervovat výpočetní výkon pro snížení nákladů v rámci subskripce. Na závěr tohoto bloku se studenti blíže seznámí s Azure Policy a jak tato pravidla vytvářet a aplikovat v rámci své organizace. V návaznosti bude studentům přiblížen koncept řízení přístupů ke cloudovým zdrojům pomocí RBAC.

2. den
Modul 2: Azure Administration / Azure networking I.
V první části modulu proběhne seznámení studentů s Azure Resource Management, který sdružuje jednotlivé infrastrukturní komponenty do logických skupin pro snazší správu a dohled nad jednotlivými zdroji. V návaznosti proběhne seznámení studentů s možnostmi, jak spravovat svou organizace pomocí dostupných nástrojů například pomocí Azure Portal, Azure CloudShell, Azure PowerShell a Azure CLI. Ke konci první části budou studentům přiblíženy Azure Resource Manager Templates. Druhá část modulu se intenzivněji věnuje základům síťového provozu. Studentům bude přiblížen koncept síťových komponent, virtuálních sítí, IP adresace a zabezpečení síťového provozu pomocí Azure Network Security Groups.
Modul 3: Azure networking II.
Modul se intenzivněji věnuje síťovému provozu v rámci Azure. Studenti získají potřebné informace o Azure Firewall a o jeho konfiguraci. Jako další proběhne seznámení s Azure DNS. Hlavním probíraným tématem tohoto bloku bude seznámení studentů s propojením více regionů v rámci Azure za pomocí VNet peeringu, propojení on-premise datacenter pomocí Azure VPN Gateways a Azure ExpressRoute. Dále se tento modul zabývá síťovým routováním, popisem služeb Azure LoadBalancer, Azure Application Gateway a Azure Traffic Manager.

Modul 4: Azure Storage / Azure Virtual Machines / Serverless computing
V rámci modulu si studenti osvojí znalost dostupných Azure Storage služeb. S následným popisem a způsobem využití pro nejefektivnější správu dat. Dalším probíraným tématem bude tvorba virtuálních strojů, jejich konfigurace a správa. V neposlední řade budou studenti seznámeni s moderními technologiemi pro provoz aplikací, a to za pomoci Azure AppService a Azure Kubernetes Service po serverless computing.
Module 5: Data protection / Monitoring
Na konci kurzu se studenti seznámí se zálohování a obnovování dat. A v neposlední řadě s možností monitoringu, alertingu a sběru logů napříč cloudovými službami s následnou interpretací. Studenti si osvojí možnosti diagnostiky síťového provozu za pomocí nástroje Network Watcher.

ONLINE / Microsoft Azure Administrátor hybridního prostředí

Vybraný termín:

12.4.2021  Praha

Cena
16500 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.