MS Word – pokročilí

Základní info

Cíl semináře

Účastníci si na začátku kurzu zopakují práci se Styly a následně se naučí práci s Rozsáhlými dokumenty (oddíly a zalomení do sloupců, osnovy aj.). V odpolední části se budou věnovat problematice Automatických oprav (zkratky, vzory, Autotext).

Ve druhém dni se účastníci seznámí s Revizemi, Zamykáním souborů, Rejstříky a Obsahy. V odpoledním bloku se budou věnovat Hromadné korespondenci, vkládání a správě grafických objektů (Obrázky, Tvary, SmartArt).

Délka semináře

2 dny (16 výukových hodin)

Hlavní témata

 • Formátování rozsáhlých dokumentů
 • Automatické opravy 
 • Využití zkratek pro často se opakující výrazy, vytvoření vzorů
 • Autotext: uložení logo a názvu jako položky autotextu, zkracování úseků textu položkami autotextu  
 • Revize, zamykání souboru 
 • Rejstřík a obsah
 • Záložky, vysvětlivky, citace, seznamy obrázků, tabulek
 • Textová pole, rychlé části
 • Hromadná korespondence
 • Vkládání a správa grafických objektů (Obrázky, Tvary, SmartArt,  WordArt, Graf)
 • Komentáře

MS Word – pokročilí

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a pět ? Součet zapište číslicemi.