MS Excel_automatizace pomocí maker

Kurz na míru

Základní info

Excel patří do skupiny programů, které se říká tabulkové procesory nebo spreadsheety. Tabulkové procesory představují komplexní program pro řešení obecných vědecko-inženýrských výpočtů. Nabízejí nejen širokou škálu funkcí
matematických, ale i statistických a finančních, nezanedbatelná je rovněž schopnost grafické prezentace dat i možnost provádět složitější odborné analýzy či rozbory.

Primárně se účastníci naučí zaznamenávat své postupy v Excelu a zamezí tak opakovanému provádění posloupností několika operací stále dokola.

Například pokud často zpracovávají stejný druh dat stejným způsobem, lze toto díky tomuto kurzu provést kliknutím na jedno jediné tlačítko, popř. stiskem jedné klávesové zkratky a ušetřit tak významně čas zpracováváním dat.

KOHO OSLOVÍME:
Účastník tohoto kurzu získá představu jak zbytečné a časově náročné je v Excelu
opakovaní stejných činností a funkcí. A protože je zbytečné, abyste to dělali znovu a
znovu úplně stejně a ztráceli tím čas, potřebujete, aby to dělal Excel automaticky. K tomu se naučíte používat funkci „MAKRO“

Ten kdo si přinese vlastní počítač, má nesporně východu použitelnosti a zjednodušení. Pro ostatní připravíme PC na požádání nebo se rozhodnete k účasti bez PC a lépe se budete soustředit na výklad bez hledění do monitoru.

PROGRAM SEMINÁŘE:
 Zopakování základních pojmů MS Excel nutných ke tvorbě maker
 Úvod od problematiky maker v MS Excel, zabezpečení maker, ukládání sešitů s makry
 Relativní a absolutní záznam makra, vlastní klávesová zkratka přiřazená makru
 Makro pod ikonou v panelu nástrojů, tvorba jednoduchých maker s pomocí záznamníku
 Tvorba vlastních funkcí pro MS Excel, přiřazení akcí tlačítkům a formulářovým prvkům
 Práce ve VBA (Visual Basic for Application), úprava kódu nahraného makra
 Práce v modulech, procedury Sub, psaní vlastních programů ve VBA
 Funkce MsgBox a InputBox, deklarace proměnných, použití podmínek If – Else
 Použití cyklů For Each, For-Next, Do-Loop, ošetření chyb v programu (On Error GoTo, …)
 Tvorba vlastních funkcí (Function)
 Tvorba vlastních formulářů s aktivními prvky

TERMÍN: přesný termín je stanoven na WWW stránkách Quality Point
ČAS SEMINÁŘE: dvoudenní seminář jsme připravili od 08:30 - 16:00 hod. 
VYBAVENOST: Vlastní PC s MS Office 2007 nebo novější, na požádání zajistíme PC u nás
LEKTOR: Ing. Jaroslav Nedoma
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV - v části o absolvovaných kurzech a školeních.

MS Excel_automatizace pomocí maker

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a šest ? Součet zapište číslicemi.