MS-050 - SharePoint Hybrid Deployment and Migration (CZ)

Základní info

Popis kurzu



Obchodní klima se změnilo. Lidé chtějí komunikovat bez překážek spolupráce. Podniky chtějí řešení, která jsou nákladově efektivní a flexibilní. Organizace začínají konfigurovat hybridní prostředí a migrovat obsah do cloudu. V tomto kurzu se naučíte, jak nasadit a nakonfigurovat SharePoint Server 2019, navržený tak, aby splňoval požadavky moderních pracovních stylů. 

Naučíte se také, jak konfigurovat a spravovat různé aplikace služby SharePoint, abyste se připravili na hybridní nasazení. Dále se naučíte, jak plánovat a implementovat hybridní scénáře SharePointu, které poskytují bezproblémové uživatelské prostředí, jak navrhnout proces migrace obsahu a dostupné zdroje a nástroje, které se mají použít při migraci obsahu na SharePoint a OneDrive v Microsoft 365.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:

 • Popsat funkci MinRole v SharePointu 2019.

 • Popsat, jak nainstalovat a nakonfigurovat SharePoint 2019.

 • Popsat, jak implementovat vysokou dostupnost pro SharePoint.

 • Poskytnout instanci aplikace služby BDC.

 • Nakonfigurovat aplikaci Secure Store Service.

 • Popsat, jak nakonfigurovat My Sites v SharePointu 2019.

 • Popsat dostupné hybridní scénáře služby SharePoint.

 • Popsat požadavky na hybridní konfiguraci SharePointu.

 • Plánovat hybridní SharePoint Server.

 • Vytvořit plán procesu migrace obsahu.

 • Popsat dostupné zdroje a nástroje, které můžete využít během procesu migrace.

 • Přistupovat k datům, která chcete migrovat, pomocí nástroje SharePoint Migration Assessment Tool (SMAT).

 • Migrovat obsah do cloudu pomocí nástroje SharePoint Migration Tool (SPMT).

 • Migrovat obsah do cloudu pomocí nástroje Migration Manager.

 • Migrovat obsah do cloudu pomocí nástroje Mover.

 • Spravovat a sledovat proces migrace. 

Určeno pro

Tento kurz je určen pro IT profesionály, kteří nasazují a spravují místní prostředí SharePoint a zajímají se o nasazení hybridních scénářů a migraci obsahu do Microsoft 365.

Obsah kurzu

Modul 1: Infrastruktura SharePoint

Tento modul je o základní infrastruktuře SharePoint. Popisuje komponenty ve farmě SharePoint. Diskutuje také o tom, jak nainstalovat a nakonfigurovat farmu SharePoint.

Lekce

 • Naplánujte farmu SharePoint

 • Přehled serveru SharePoint Server 2019

 • Nainstalujte a spravujte farmu SharePoint


Modul 2: Ověřování a zabezpečení služby SharePoint

Tento modul je o ověřování a zabezpečení SharePoint. Zavádí různé metody ověřování v SharePointu Lekce

 • Plánujte autentizaci

 • Nakonfigurujte federované ověřování


Modul 3: Správa obsahu SharePointu

Tento modul se týká správy obsahu SharePoint. Popisuje strukturu obsahu na SharePointu. Poskytuje také podrobnosti o autorizaci a přístupu k obsahu na SharePointu.

Lekce

 • Plánujte weby a sbírky webů

 • Spravujte přístup k obsahu

 • Konfigurujte a spravujte kolekce webů


Modul 4: Aplikace služby SharePoint

Tento modul je o aplikacích služby SharePoint a pracovním toku. Popisuje, jak zřídit a spravovat aplikaci služby BCS a aplikaci služby Uživatelský profil. Konkrétně diskutujeme o tom, jak importovat a exportovat modely BDC a jak importovat uživatelské vlastnosti na SharePoint.

Lekce

 • Aplikace a pracovní postup služby SharePoint

 • Naplánujte a nakonfigurujte službu BCS a Secure Store

 • Naplánujte a nakonfigurujte službu uživatelského profilu


Modul 5: Plánování a konfigurace služby Managed Metadata

Tento modul je o integrálních funkcích, jako je služba Managed Metadata Service, typy obsahu a sady termínů, které vám umožňují vytvářet a šířit informační architekturu. Představuje účel typů obsahu i koncepty za službou spravovaných metadat, včetně taxonomií, sad termínů a podnikových klíčových slov.

Lekce

 • Spravujte typy obsahu

 • Přehled služby Managed Metadata

 • Nakonfigurujte službu Managed Metadata


Modul 6: Plánování a konfigurace vyhledávání

Tento modul je o aplikaci služby podnikového vyhledávání. Poskytuje podrobnosti o plánování a konfiguraci zdrojů obsahu, plány procházení a pravidla procházení. Rovněž pojednává o tom, jak zajistit správu vyhledávání u řady komponent vyhledávání, jako jsou Pravidla dotazu, Typy výsledků a Šablony zobrazení.

Lekce

 • Naplánujte podnikové vyhledávání

 • Nakonfigurujte podnikové vyhledávání

 • Spravujte podnikové vyhledávání


Modul 7: Přehled hybridních scénářů SharePointu

Tento modul je o plánování hybridního serveru SharePoint Server. Poskytuje přehled hybridních scénářů SharePointu a také požadavky na konfiguraci.

Lekce

 • Přehled hybridních scénářů SharePointu

 • Naplánujte hybridní SharePoint Server


Modul 8: Implementujte hybridní scénáře SharePointu

Tento modul je zaměřen na implementaci hybridních scénářů SharePoint. Konkrétně pojednává o plánech hybridní konfigurace, včetně konfigurace hybridní infrastruktury a výběru hybridů. Také zavádí místní datovou bránu, která umožňuje používání funkcí Microsoft 365 na SharePoint Serveru 2019.

Lekce

 • Implementujte hybridní scénáře SharePointu

 • Nakonfigurujte místní datovou bránu


Modul 9: Implementujte hybridní vyhledávání SharePoint

Tento modul je zaměřen na hybridní vyhledávání SharePoint. Představuje různé typy hybridního vyhledávání, včetně cloudového hybridního vyhledávání a hybridního federovaného vyhledávání.

Lekce

 • Přehled hybridního vyhledávání SharePoint

 • Nakonfigurujte hybridní vyhledávání SharePoint


Modul 10: Plánování migrace obsahu

Tento modul je o plánování procesu migrace do cloudu. Poskytuje přehled zdrojů a nástrojů, které lze využít během procesu migrace.

Lekce

 • Přehled migrace obsahu

 • Připravte se na migraci obsahu


Modul 11: Migrace obsahu na Microsoft 365

Tento modul je zaměřen na použití nástroje SharePoint Migration Tool (SPMT) k migraci obsahu do cloudu. Konkrétně pojednává o požadavcích a omezeních SPMT. Představuje různé metody migrace pro různé zdroje dat, jako jsou sdílené složky a obsah SharePointu.

Lekce

 • Migrujte obsah pomocí SPMT

 • Migrujte obsah pomocí nástroje Migration Manager

 • Migrujte obsah pomocí nástroje Mover 

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

MS-050 - SharePoint Hybrid Deployment and Migration (CZ)

Vybraný termín:

 Online

Cena
37000 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.