Microsoft PowerPoint - základy

kurz

Základní info

Určeno pro

Vzdělávací cíl je osvojit si základní zásady tvorby prezentace a základní techniky tvorby prezentací s využitím nástrojů programu MS PowerPoint. Naučit se vytvářet prezentace, vkládat nové snímky, vkládat text a pracovat s obrázky a grafikou. Naučit se nastavit přechody mezi jednotlivými snímky a využívat animační schémata. Seznámit se s možnostmi předvádění prezentace, jejího uložení a tisku.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Úvod

Popis uživatelského prostředí

Možnosti zobrazení prezentace

Změna měřítka zobrazení - lupa

Různé způsoby zobrazení - snímky, prezentace, poznámky, osnova

 • Vytvoření nové prezentace

Prázdné prezentace, ze šablony

Grafický motiv prezentace

 • Práce se snímky

Vložení a odstranění snímků

Změna pořadí a kopírování snímků

Skrytí snímku

Vložení poznámek ke snímku.

 • Práce s textem a textovými poli

Vkládání a úprava textu

Manipulace s textovými rámečky - změna tvaru, přesun, kopírování

Změna formátu textových polí - ohraničení, výplně

Formátování písma, formátování odstavců

 • Použití vlastní grafiky na snímcích

Kreslení čar, šipek, základních tvarů

Nastavení vlastností nakreslených objektů

Přidání textu k objektu

Zarovnání, překrývání, seskupování

 • Vkládání tabulek

Tvořené na místě

Vkládání tabulek z Excelu

 • Vkládání grafů

Tvořené na místě

Vkládání grafů z Excelu

 • Změny pro celou prezentaci

Nastavení pozadí

Předloha snímků

 • Rozpohybování prezentace

Použití přechodů

Vlastní animace

 • Možnosti při předvádění prezentace

Spuštění prezentace

Možnosti při předvádění prezentace

 • Tisk prezentace

Tisk snímků

Dělka kurzu

1 den (7 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování stačí základní znalosti používání PC. Doporučujeme alespoň mírné zkušenosti s dalšími aplikacemi Microsoft Office.

Návaznosti

 • PP-2
 • PP-3
 • PP-4

Microsoft PowerPoint - základy

Vybraný termín:

12.4.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
2 100 Kč + 21% DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.