Microsoft Excel - vzorce a funkce

kurz

Základní info

Určeno pro

V tomto kurzu se naučíte a na konkrétních příkladech vyzkoušíte, jak pracovat s maticovými vzorci a funkcemi, s datem a časem ve vzorcích, logickými a vyhledávacími funkcemi.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Typy operátorů

Funkce MOD

Funkce CELÁ.ČÁST

Porovnávací operátory

 • Vyhodnocení vzorce

Předchůdci a následníci

Sledování výpočtu

 • Práce s názvy

Vytváření, úprava

Použití názvu ve vzorci

Použití názvů k vyhledávání

Pojmenované konstanty

 • Funkce s podmínkou

Funkce SUMIFS

Funkce AVERAGEIFS

Funkce COUNTIFS

 • Funkce logické

Funkce vnořené KDYŽ

Funkce IFERROR

 • Vyhledavaci funkce

Funkce Svyhledat

Funkce Vvyhledat

Funkce Vyhledat

Funkce Řádek, Sloupec

Funkce Posun, Odkaz

Funkce Nepřímý odkaz

 • Datum a čas ve vzorcích

Funkce EOMONTH

Funkce EDATE

Funkce DATEDIF

Funkce DEN, MĚSÍC, ROK, DENTÝDNE, WEEKNUM

Funkce NETWORKDAYS, Funkce WORKDAY

 • Textové funkce

Funkce HODNOTA a HODNOTA na TEXT

 • Zaokrouhlování čísel

Funkce ZAOKROUHLIT, ROUNDDOWN, ROUNDUP

Funkce CEILING.MATH, FLOOR.MATH

Funkce USEKNOUT. CELÁ.ČÁST

Funkce MROUND

 • Práce s polem

Maticové vzorce

Funkce Transpozice

Dělka kurzu

1 den (7 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování kurzu jsou předpokládány tyto vstupní znalosti: tvorba vlastních vzorců, relativní a absolutní adresace, základní použití funkce Když, základní použití funkce Suma, Průměr, Max, Min, Počet a základy filtrování.

Návaznosti

 • EX-EKON
 • VBA-0
 • VBA-1

Microsoft Excel - vzorce a funkce

Vybraný termín:

25.6.2020  Praha

Cena
1950 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a deset ? Součet zapište číslicemi.