Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Microsoft Excel VBA - základy

Kurzem Vás provede Ing. Pavla Železová

lektor

Základní info

Určeno pro

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí začít programovat ve Visual Basicu jako rozšíření aplikace Microsoft Excel. Kurz na praktických příkladech seznamuje účastníky, jak pomocí jazyka VBA manipulovat se základními objekty Excelu - Application, Workbook, Worksheet a Range, jak ošetřovat chyby v běhu programu, ladit kód a jak využívat vestavěné funkce VBA.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

 • Terminologie

Pojmy třída, objekt, metoda, vlastnost

 • Popis a úprava prostředí pro vytváření maker

Vytvoření prvního jednoduchého programu

Kde jsou makra uložena

Krokování maker a spouštění maker

Práce s nápovědou.

 • Základní zásady programování v jazyce VBA

Způsob zápisu procedur

Komentáře

Proměnné a konstanty - deklarace, viditelnost

Vestavěná dialogová okna

Podmínky, cykly

Klíčové slovo FOR EACH

Objektové proměnné

 • Popis objektového modelu Excelu

Třída Application

Třída Workbooks

Třída Workbook - práce se sešitem

Třída Sheets, Worksheets, Charts

Třída Worksheet - práce s listy

Třída Range - práce s buňkami

 • Základní funkce VBA

Vestavěné funkce VBA - LEFT, RIGHT, NOW, REPLACE, DATE, FORMAT

 • Použití vestavěných funkcí MS Excel ve VBA

SUM, AVERAGE, MAX, MATCH

 • Programové vkládání vzorců do MS Excel

Programová práce s funkcí Svyhledat

 • Ladění programového kódu.

Ošetření run-time chyb v proceduře

Ignorování chyb.

 • Ukládání procedur do Osobního sešitu maker

Makra, která musí být dostupná pro všechny soubory

 • Příklady procedur

Vyfiltrování požadovaných údajů z dodaného souboru

Vygenerování samostatného souboru/listu pro jednotlivá oddělení

Sloučení listů/souborů do jedné tabulky

Vygenerovat tabulku podle vypočítaných kritérii

Úprava CSV souboru na požadovaný formát-vložení VLOOKUP

Filtrování přes více listů

Odstranění prázdných řádků/sloupců

Uzamčení/odemknutí/zobrazení/skrytí všech listů

Dělka kurzu

3 dny (18 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Na úrovni kurzu Microsoft Excel - Makra, případně
na úrovni kurzu Microsoft Excel - pokročilá praxe a kontingenční tabulky

Návaznosti

 • VBA-2
 • VBA-3
 • VBA-4

Microsoft Excel VBA - základy

Vybraný termín:

9.12.2021 –  10.12.2021  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
6300 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.