Microsoft Excel VBA - mírně pokročilí

kurz

Základní info

Určeno pro

Kurz je určen pro pokročilejší uživatele, kteří již znají základy práce s VBA kódem v prostředí Excel a chtějí si své znalosti rozšířit o práci s procedurami, programování formulářů, kontingenčních tabulek a grafů.

Obsah kurzu

Hlavní témata kurzu

  • Opakování základů

Nejdůležitější pojmy ze základního kurzu

Úvodní opakovací cvičení

  • Práce s polem

Deklarace pole

Automatická pole

Procházení pole cyklem

  • Práce s procedurami typu Sub

Volání procedury z jiné procedury

Předávání parametrů hodnotou a odkazem

Nepovinné parametry

  • Práce s procedurami typu Function

Volání funkce z jiné procedury

Předávání parametrů hodnotou a odkazem

Nepovinné parametry

Použití funkce v pracovním sešitu

Funkce, která vrací pole VBA

  • Událostní procedury

Událostní procedury na úrovni celého sešitu

Událostní procedury na úrovni konkrétního listu

  • Tvorba uživatelských formulářů

Vytvoření formuláře

Práce s ovládacími prvky formuláře

  • Tvorba ovládacích prvků na listě

Vytvoření formuláře na listě

Programová tvorba ovládacích prvků na listě

  • Programová tvorba kontingenční tabulky ze zdroje dat v Excelu

Nastavení orientace pole

Definice vypočítaného pole

Programová práce s hotovou kontingenční tabulkou

  • Programová tvorba grafů

Programové vytvoření grafů

Změna typu grafu

Formátování grafů pomocí VBA

Dělka kurzu

3 dny (18 vyučovacích hodin)

Předpoklady

Pro úspěšné absolvování kurzu jsou nutné znalosti v rozsahu kurzu VBA-1, tedy
pomocí jazyka VBA manipulovat se základními objekty Excelu - Application, Workbook, Worksheet a Range, ošetřovat chyby v běhu programu a využívat vestavěné funkce VBA.

Návaznosti

  • VBA-3

Microsoft Excel VBA - mírně pokročilí

Vybraný termín:

27.7.2020 –  29.7.2020  Praha

Cena
5250 Kč + 21 % DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.