Microsoft Azure Architekt / Jak efektivně navrhovat a vyvíjet moderní cloudové řešení?

Základní info

Tento kurz seznamuje studenty s návrhem řešení v Azure. Účastník se seznámí s možnostmi ukládání dat s použitím služeb Azure, monitoringem a automatizací a naučí se je vhodně použít při návrhu cloudového řešení. Dále se naučí využívat návrhové vzory v prostředí cloudové architektury a seznámí se s možnostmi integrace pomocí Messaging Services. Mimo jiné se naučí navrhovat Managed server a Serverless aplikace.

Cílová skupina
IT profesionálové se základními znalostmi cloudového prostředí Azure, kteří se chtějí naučit navrhovat a realizovat moderní řešení v prostředí Azure.

Obsah kurzu

1. den
Modul 1: Introduction
Modul uvádí do problematiky cloud computingu. Seznamuje se základními koncepty cloud computingu, typy cloudových modelů a typy cloudových služeb. Rovněž stručně uvede do problematiky migrace do cloudu.

Modul 2: Azure Data Storage Options
Modul představí typicky používané služby pro ukládání dat v Azure. Probírány jsou především služby: Azure Storage, Azure SQL Database, Cosmos DB a Redis Cache. Posluchač se naučí zvolit vhodnou službu pro ukládání dat v rámci navrhovaného řešení. Modul rovněž seznámí se základy Azure Synapse Analytics a Azure Data Lake.

Modul 3: Networking Azure Application Components
Modul seznamuje se základy Azure Virtual Networks a uvádí do problematiky load balacing, aby posluchač byl schopen zvolit vhodnou službu pro rozložení zátěže v řešení.

2. den
Modul 4: Monitoring & Automating Azure Solutions
Modul seznamuje se službami z oblasti monitoring a automatizace řešení v Azure. Představen je nástroj Network Watcher a možnosti monitoringu pomocí Azure Security Center, Application Insights, Azure Monitor a Azure Advisor. Zároveň se modul zabývá základy Azure Backup a Azure Automation pomocí runbooks.

Modul 5: Deploying Resources in Azure
Modul především představí nástroj Azure Resource Manager pro nasazování a správu zdrojů v Azure a seznámí s Resource Groups. Zároveň uvede do problematiky Role-Based Access Control a stručně představí Azure Policy a Azure Key Vault. Dále konceptuálně představí problematiku Continuous Integration / Continuous Deployment.

Modul 6: Creating Managed Server Apps
Modul představí služby pro vývoj Managed Server Apps v prostředí Azure. Konkrétně se jedná o služby App Service Environments, Azure Container Instances a Azure Kubernetes Service.

3. den

Modul 7: Authoring Serverless Applications
Modul se zabývá tvorbou serverless aplikací v prostředí Azure. Představeny jsou služby App Service a Azure Functions. V návaznosti na předchozí moduly se posluchač naučí zvolit vhodnou službu z oblasti computing services pro navrhované řešení.

Modul 8: Architecture Styles and Performance Antipatterns
Modul seznamuje s typicky používanými architektonickými styly pro návrh řešení a představuje časté antipatterny z oblasti výkonu.

Modul 9: Integrating Azure Solution Components Using Messaging Services
Modul se zabývá problematikou messagingu a představuje služby z této oblasti. Jedná se především o služby Azure Service Bus a Azure Event Grid. Zároveň představuje typicky používané návrhové vzory z oblasti messagingu.

 

Microsoft Azure Architekt / Jak efektivně navrhovat a vyvíjet moderní cloudové řešení?

Vybraný termín:

3.5.2023 –  5.5.2023  Praha
09:00 – 17:00 hod.

Cena
21 000 Kč

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a devět ? Součet zapište číslicemi.