Microsoft Azure Administrator

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz učí IT profesionály, jak spravovat svá předplatná Azure, zabezpečit identity, spravovat infrastrukturu, konfigurovat virtuální sítě, propojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat řešení úložišt, vytvářet a škálovat virtuální stroje, implementovat webové aplikace a kontejnery , zálohovat a sdílet data a monitorovat svá řešení.

Určeno pro

Tento kurz je určen pro Azure administrátory, kteří implementují, spravují a monitorují identity, správu, úložiště a síťové funkce v cloudovém prostředí.

Obsah kurzu

Modul 1: Identity

V tomto modulu se naučíte, jak zabezpečit identity pomocí Azure Active Directory a implementovat uživatele a skupiny.

Lekce

 • Azure Active Directory
 • Uživatelé a skupiny

Lab : Správa identit Azure Active Directory

Modul 2: Správa a řízení

V tomto modulu se dozvíte o správě vašich předplatných a účtů, implementaci Azure policies a používání řízení přístupu na základě rolí.

Lekce

 • Předplatné a účty
 • Azure Policy
 • Role-based Access Control (RBAC)

Lab : Správa předplatného a RBAC

Lab : Správa Governance prostřednictvím Azure Policy

Modul 3: Administrace Azure

V tomto modulu se dozvíte o nástrojích, které správce Azure používá ke správě infrastruktury. To zahrnuje šablony Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI a Resource Manager.

Lekce

 • Azure Resource Manager
 • Azure Portal a Cloud Shell
 • Azure PowerShell a CLI
 • ARM šablony

Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure Portal

Lab : Správa prostředků Azure pomocí ARM Templates

Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure PowerShell (volitelné)

Lab : Správa prostředků Azure pomocí Azure CLI (volitelné)

Modul 4: Virtuální sítě

V tomto modulu se naučíte základní pojmy virtuální sítě, jako jsou virtuální sítě a podsítě, adresování IP, skupiny zabezpečení sítě, Azure Firewall a Azure DNS.

Lekce

 • Virtuální sítě
 • IP adresování
 • Skupiny virtuálních sítí
 • Azure Firewall
 • Správa Azure DNS

Lab : Implementace virtuální sítě

Modul 5: Konektivita mezi sítěmi

V tomto modulu se dozvíte o funkcích mezisíťového připojení, včetně VNet Peeringu, bran virtuálních sítí a připojení mezi servery.

Lekce

 • VNet Peering
 • Připojení VPN Gateway
 • ExpressRoute a Virtual WAN

Lab : Implementace mezisíťového připojení

Modul 6: Správa síťového provozu

V tomto modulu se dozvíte o strategiích síťového provozu, včetně směrování v síti a koncových bodech služby, Azure Load Balanceru a Azure Application Gateway.

Lekce

 • Směrování ve virtuálních sítích a koncové body
 • Azure Load Balancer
 • Aplikační brána

Lab : Implementace řízení provozu

Modul 7: Úložiště Azure

V tomto modulu se dozvíte o základních funkcích úložiště, včetně účtů úložiště, úložištích blob, souborů Azure a synchronizaci, zabezpečení úložiště a nástrojů úložiště.

Lekce

 • Účty úložiště
 • Úložiště typu Blob
 • Zabezpečení úložišť
 • Synchronizace souborů s Azure
 • Správa úložišť

Lab : Správa úložiště Azure

Modul 8: Virtuální stroje Azure

V tomto modulu se dozvíte o virtuálních strojích Azure, včetně plánování, vytváření, dostupnosti a rozšíření.

Lekce

 • Plánování virtuálních strojů
 • Tvorba virtuálních strojů
 • Dostupnost virtuálních strojů
 • Rozšíření virtuálních strojů

Lab : Správa virtuálních strojů

Modul 9: Serverless Computing

V tomto modulu se naučíte, jak spravovat výpočetní funkce bez serveru, jako je Azure App Service, Instance kontejneru Azure a Kubernetes.

Lekce

 • Plány Azure App Service
 • Přehled Azure App Service
 • Kontejnerové služby
 • Služba Azure Kubernetes

Lab : Implementace webové aplikace

Lab : Implementace Instance kontejneru Azure

Lab : Implementace služby Azure Kubernetes

Modul 10: Ochrana dat

V tomto modulu se dozvíte o zálohování souborů a složek a virtuálních strojů.

Lekce

 • Zálohování souborů a složek
 • Zálohování virtuálních strojů

Lab : Implementace Data Protection

Modul 11: Monitoring

V tomto modulu se dozvíte o monitorování vaší infrastruktury Azure, včetně Azure Monitor, Azure Alerts a Analýzy protokolů událostí.

Lekce

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher

Lab : Implementace Monitoringu

Studijní materiály

Materiály v elektronické podobě

Microsoft Azure Administrator

Vybraný termín:

 ONLINE

Cena
29 000 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.