Microsoft 365 – praktické využitie v školstve

Základní info

Tento kurz je připraven pro školy a pracovníky ve školství všech úrovní, kteří se chtějí rychle a bez úvodních pokusů a omylů zabydlet v moderním prostředí pro výuku. V kurzu se seznámíme především s klíčovou aplikací MS Teams pro učitele, která je nenahraditelným pomocníkem každého účastníka vzdělávacího procesu – učitel, žák/student, rodič, předmětové komise, vedení školy, ostatní zaměstnanci školy.

Microsoft 365 Education (pro školy) posouvá vzdělávání na úroveň 21.století, a připravuje žáky a studenty na život v současném a budoucím světě, ale také v mnohém usnadňuje práci pedagogům, kteří potom mohou efektivněji vést vzdělávací proces.

Napříč všemi předměty používání Microsoft 365 významně přispívá k rozvíjení a utváření těchto klíčových kompetencí:

  • kompetence k učení,
  • kompetence k řešení problémů,
  • kompetence komunikativní,
  • kompetence sociální, personální a občanské,
  • kompetence pracovní,
  • kompetence k práci s informacemi a kritického myšlení
  • kompetence k využívání rozmanitých technologií,
  • kompetence k podnikavosti.

Microsoft 365 Education (pro školy) je školám dostupný i ve verzi zdarma a je to nástroj, který ocení všichni účastníci vzdělávacího procesu nejen v obdobích vyžadujících distanční formu studia, ale stejně tak v běžné prezenční formě studia.

Microsoft 365 – praktické využitie v školstve

Vybraný termín:

2.6.2022  Bratislavský kraj

Cena
110 Euro + 20 % DPH

Termíny kurzu

Bratislavský kraj
Bratislavský kraj

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.