Logistická regrese

Základní info

Logistická regrese je predikčním modelem pro kategorizované veličiny. Nezávislé proměnné mohou být jak číselné tak i kategorizované. Na základě nalezeného modelu lze provádět predikce pro neznámé případy včetně odhadu pravděpodobnosti výskytu jednotlivých cílových kategorií. Metoda se užívá v bankovnictví, medicíně, marketingu, ekonomii a v technických nebo přírodních vědách.

Cíl vzdělávacího programu:

Cílem kurzu je seznámit účastníky s metodou logistické regrese, jejími výhodami a nevýhodami. Důraz je kladen především na interpretaci vlastního modelu a jeho výstupů.

Kurz je určen:

Kurz je určen analytikům výzkumným a vědeckým pracovníkům, kteří potřebují modelovat chování kategorizovaných proměnných.

Předpoklady:

Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je znalost metod korelační a lineární regresní analýzy na úrovni kurzů Korelační analýza a Regresní analýza I.

Program kurzu:

  1. model binární logistické regrese
  2. předpoklady modelu
  3. interpretace parametrů
  4. kontrasty
  5. evaluace modelu
  6. model multinomické logistické regrese

Logistická regrese

Vybraný termín:

4.4.2023  Praha 1 Upřesnující informace k termínu
09:00 – 16:30 hod.

Cena
5 600 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.