Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Jak splnit ohlašovací povinnosti při nakládání s odpady za rok 2021

Kurzem Vás provede Ing. Eva Směšná

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři budou podrobněji probrány zásady vedení průběžné evidence odpadů, a příprava podkladů pro zpracování ročního hlášení o odpadech za rok 2021. V rámci toho budete seznámeni s novinkami, které přinesly nové právní předpisy, s novými evidenčními kódy nakládání s odpady, novými poddruhy odpadů a od kdy se budou používat.

Na praktické ukázce bude představen způsob práce s interaktivním formulářem pro ohlašování roční produkce odpadů, jeho vyplnění a odeslání do ISPOP. Podrobněji bude také na praktických ukázkách představena práce ve vašem účtu v ISPOP.


Na semináři také získáte přehled o nových povinnostech původce odpadů a o dalších novinkách při nakládání s odpadem stanovených novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Obsah kurzu

Přehled zásadních změn při nakládání s odpady od 1. 1. 2021:

• přehled nových prováděcích předpisů,

• základní pojmy – změny,

• povinnosti původců odpadů,

• přechod vlastnictví k odpadu – kompletní přejímka odpadu

• předávání a převzetí odpadů – písemná informace o odpadu; ZPO; doklad o převzetí odpadu,

• kdy původce odpad soustřeďuje, shromažďuje nebo skladuje,

• provoz skladu původce s povolení nebo bez povolení.


Změny při vedení průběžné evidence odpadů a ohlašování odpadů:

• způsob vedení vevidence do 31.12.2022 a po tomto datu,

• význam identifikačního čísla provozovny a identifikačních čísel zařízení při vedení evidence

• nové kódy nakládání a poddruhy odpadů,

• ohlašování odpadů do 31.12.2022 a po tomto datu,

• ohlašovací povinnosti přes ISPOP (odpady, zařízení, obchodníci, zprostředkovatelé, dopravci).


Právní rámec plnění ohlašovacích povinností přes ISPOP:

• rozsah ohlašovacích povinností,

• technické podmínky pro práci v ISPOP,

• novinky v ISPOP,

• registrace, ztráta hesla, povinná změna hesla,

• postup v případě potíží, helpdesk,

• moduly ISPOP – HNVO, SEPNO,

• praktické ukázky obsluhy ISPOP, manuály, ovládání „Můj účet“ atd.


Praktické ukázky:

• stažení formulářů,

• obsluha a vyplňování formuláře „roční hlášení o odpadech“,

• odeslání, autorizace, sledování stavu hlášení,

• sledování stavu hlášení atp.


Statistická hlášení v odpadech.


Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů; SEPNO.


Dotazy a diskuze.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 3 dnů po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Jak splnit ohlašovací povinnosti při nakládání s odpady za rok 2021

Vybraný termín:

18.1.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a tři ? Součet zapište číslicemi.