Jak na mzdy a platy v roce 2022

Kurzem Vás provede JUDr. Helena Pelikánová

Kurzem Vás provede Ing. Monika Sušánková

Kurzem Vás provede JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Kurzem Vás provede Jitka Luciani

Kurzem Vás provede Ing. Jana Čemusová

Kurzem Vás provede Mgr. Šárka Chotěborská

Základní info

Cíle kurzu

Na cyklu seminářů získáte ucelený přehled aktuálních mzdových předpisů, které vám umožní správné vedení mzdové agendy v roce 2022.

Určeno pro

Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří potřebují mít v této oblasti aktuální a komplexní informace.

Obsah kurzu

1. seminář:

21. 2. 2022; 9:00–11:15

Zdravotní pojištění v roce 2022 • Jitka Luciani, Ing. Jana Čemusová

Změny v systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2021 a změny platné od 1. 1. 2022 • změna zdravotní pojišťovny • zálohy OSVČ • možnosti elektronické komunikace se ZP • dlouhodobý pobyt v cizině • cizinecký prvek v systému veřejného zdravotního pojištění v ČR.


2. seminář:

21. 2. 2022; 11:30–16:00

Zdaňování příjmů FO ze závislé činnosti v roce 2022 a roční zúčtování za rok 2021 • Ing. Monika Sušánková


Změny zákona o daních z příjmů ve vztahu k závislé činnosti pro zdaňovací období 2022:

• aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnosti,

• rozdíly mezi zálohou na daň a zvláštní sazbou daně podle aktuálního znění zákona,

• daňové zvýhodnění na dítě a jeho prokazování,

• stravenkový paušál,

• nová sleva na dani za zastavenou exekuci.


Vypořádání roční daňové povinnosti poplatníka za rok 2021:

• oprávnění pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele,

• důvody pro podání daňového přiznání u zaměstnanců,

• žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň


Změny v tiskopisech vyúčtování a žádosti o roční zúčtování:

• zúčtování zvláštní sazby daně podáním daňového přiznání, jeho výhody,

• uplatňování a prokazování ročních slev – sleva na vyživovanou manželku (manžela), „školkovné“.


Daňové zvýhodnění na děti v ročním zúčtování:

• nezdanitelné části základu daně a jejich prokazování, snížení základu daně o platby pojistného na životní pojištění a doplňkové penzijní spoření, změny v uplatňování úroků z úvěru na bytové potřeby.


3. seminář:

22. 2. 2022; 9:00–16:30

9:00–13:00 • Nemocenské pojištění v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská


Novinky v systému NP: Dávky NP od roku 2022 (úprava podpůrčí doby u otcovské, rozšíření okruhu oprávněných osob u ošetřovného, změna podmínek u dlouhodobého ošetřovného, krizové ošetřovné) • nová informační povinnost vůči OSSZ od 1. 4. 2022 • aktuality při karanténě – karanténa (izolace) zaměstnance a jeho dítěte • očekávané novely – transpozice evropských směrnic do zákona o nemocenském pojištění.


Rekapitulace v nemocenském pojištění:


Účast na nemocenském pojištění = Okruh pojištěných osob • podmínky a průběh účasti na pojištění • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce.

Dávky = Obecné podmínky nároku • výše dávek • způsob uplatnění nároku na dávky.

Organizace provádění pojištění = Organizace systému • úkoly zaměstnavatele • výplata dávek.


13:30–16:30 • Pojistné na sociální zabezpečení v roce 2022 • Mgr. Šárka Chotěborská

Aktuální legislativní situace: Změny číselných ukazatelů • Okruh poplatníků pojistného a odvod pojistného • vyměřovací základy • sazby pojistného • maximální vyměřovací základ, úhrn vyměřovacích základů • přehled o výši pojistného • přeplatky, nedoplatky • rozhodování o dluhu – výkazy nedoplatků a platební výměry • penále a úhrada pojistného a penále v splátkách od 1. 1. 2022 • promíjení penále • výkon rozhodnutí.


4. seminář:

23. 2. 2022; 9:00–13:00

Důchodové pojištění v roce 2021 a 2022 • JUDr. Roman Lang, Ph.D., JUDr. Helena Pelikánová


Připomenutí posledních změn přijatých v oblasti důchodového pojištění:

• přehled aktuálních předpisů regulujících oblast důchodového pojištění a předpisů souvisejících,

• okruh pojištěných osob podle právního stavu účinného v roce 2022,

• druhy důchodů a jejich výše,

vzorový příklad výpočtu důchodu do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022, pravidla valorizace důchodů v roce 2022 (změny provedené zákonem č. 323/2021 Sb. a nařízením vlády č. 356/2021 Sb.),

• tzv. výchovné a jeho vliv na výši starobního důchodu.

Tzv. „předdůchod“ poskytovaný ze systému doplňkového penzijního spoření.


Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2022:

• příklady vyplňování ELDP – ELDP zaměstnanců pobírajících nově zavedené dávky nemocenského pojištění – „otcovská“ a dlouhodobé ošetřovné,

• vyloučené doby a omluvné důvody – vliv mimořádných opatření k zamezení šíření nemoci covid-19 na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění (zejména zákon č. 133/2020 Sb. a zákon č. 438/2020 Sb. – prodloužení nároku na ošetřovné a související dopady do agendy ELDP),

• povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období,

• součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem,

• evidenční a archivační povinnost,

• ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců,

• zásady prokazování dob zaměstnání nezaznamenaných v evidenci ČSSZ,

• nejčastěji zjišťované nedostatky v plnění povinností zaměstnavatelů,

• využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění,

• možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ,

• důsledky porušení povinností zaměstnavatele na úseku důchodového pojištění (připomenutí úpravy správního trestátní).


Další zvažované změny.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Jak na mzdy a platy v roce 2022

Vybraný termín:

21.2.2022 –  23.2.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a dvě ? Součet zapište číslicemi.