ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value

Základní info

Tento kurz zahrňuje všetky typy zapojenia a interakcie medzi poskytovateľmi služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a partnermi. Zameriava sa na transformáciu dopytu na hodnotu prostredníctvom IT služieb. Modul zahrňuje kľúčové témy, ako je návrh SLA, správa viacerých dodávateľov, komunikácia, riadenie vzťahov, návrh CX a UX, mapovanie ciest zákazníkov a ďalšie. Poskytuje uchádzačom nástroje k zvýšeniu spokojnosti zúčastnených strán, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného úspechu v súčasnom konkurenčnom prostredí. ITIL4 Specialist Drive Stakeholder Value je zameraný na odborníkov zodpovedných za riadenie a integráciu zúčastnených strán. Ďalej na tých, ktorí sa zameriavajú na mapovanie cesty a skúseností zákazníkov, a tých, ktorí sú zodpovední za podporu vzťahov s partnermi a dodávateľmi.

Akreditované školenie ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value zastrešuje ict-123.com alebo ociris, akreditované PeopleCert Examination Institute.

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value

Vybraný termín:

18.12.2023 –  20.12.2023  Bratislavský kraj

Cena
1 700 Euro + 20% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.