ITAM Foundation

kurz

Základní info

Představení kurzu ITAM Foundation

Pomáhá IT oddělením a finančnímu řízení významně zlepšit řízení, snižování rizik a dodržování předpisů, bezpečnost informací, řízení smluv, jakož i provozní efektivnost a kontrolu nákladů.

Komu je určen - Cílová skupiná Kurz je vhodný je pro všechny klíčové pracovníky v organizaci, kteří se podílí na IT životním cyklu. Doporučujeme, aby se kurzu zúčastnilo několik zaměstnanců z těchto oblastí, aby bylo možné úspěšně a soudržně zaměřit ITAM v celém podniku, stejně jako jednotlivci mohou těžit z tohoto kurzu nadace.
 • Financial Manager
 • ContractProcur, ement Manager
 • Project, Proces, IT Operations Manager
 • Risk Manager, Security, Business Continuity Manager
Cíle kurzu - Co se v kurzu naučíte
 • Proč vaše organizace potřebuje ITAM
 • Jak zlepšit obchodní hodnotu v životním cyklu aktiv IT
 • Porozumění dopadu na obchodní strategii umožňující kontrolu nákladů, snížení rizik
Proč ITAM IT is business critical for any organization and handling of contracts, licenses, economy and technology require skills across traditional professional boundaries.

Responsibility for the significant values and risks associated with IT often end up in a gap between financial, contract and IT Management. IT Asset Management (ITAM) forms an important element in a business strategy enabling cost control, risk reduction and improved business value in the IT asset lifecycle.

Harmonogram - Osnova kurzu

09:00 – 16:45 | ITAM Intro

Four key areas

 • Software
 • Hardware
 • Services & Cloud
 • People & Information

Roles, Principles

 • Lifecycle
 • Key roles in ITAM
 • Impact on your business
 • Business issues & challenges
 • ITAM Workflow, ISO 55000 & ITSM

Hardware Asset Management

 • Concept
 • Purpose & benefits
 • Request & approval processes
 • Lifecycle from acquisition to disposal
 • Procurement & lifecycle management
 • Redeployment & disposal management
 • Mobile device (asset mng.) aspects of HWAM

Software Asset Management:

 • Definition & objectives
 • The business value of SAM
 • Key roles and stakeholders
 • The concept of compliance
 • Best practices and framework
 • From request to acquisition disposal
 • Placement of SAM in the ITAM ecosystem
 • The risks/costs related to software audits
 • Pitfalls and challenges in the SAM process

2.den

09:00 - 16:45

Services & Cloud Asset Management

 • Pitfalls and benefits
 • Definition & objectives
 • Costs, challenges and benefits
 • The contractual issues as assets
 • Concept of services & cloud services
 • Key roles and stakeholders in a program

People & Information Asset Management

 • Definition and objectives
 • Information and People as assets
 • Policy Setting, Security and risk control
 • Mobile users with own devices? Benefits and pitfalls

Key findings and conclusions

 • Best practices in the ITAM framework
 • Interface between  four key ITAM areas
 • How to ITAM maturity in your organisation
 • Communication ITAM goals to the stakeholders
 • Integration with the organisational key business goals

Official Exam

 • ITAM Foundation
Ceritifikace IT Asset Management Foundation Certifikát IT Asset Management Foundation je součástí programu kvalifikace EXIN ITAMOrg a byl vyvinut ve spolupráci s mezinárodními odborníky. 

Tento certifikát, ověřuje znalosti odborníka o správě IT majetku jako součást strategie, souladu a řízení rizik organizace. 

 • Délka: 60 min
 • Otázky: 40
 • Min. úspěšnost: 65%
 • Otevřená kniha: Ne
 • Elektronické zařízení, pomůcky - Ne
 • Typ zkoušky: otázky založené na papíře s možností výběru

ITAM Foundation

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.