IT QUALITY INDEX Expert

Základní info

Kandidáti se naučí jak změřit a porovnat kvalitu objektivním způsobem na základě metodiky IT Quality Index. Kandidáti se naučí jak komunikovat IT kvalitu managementu, jak připravit a řídit proces měření IT kvality, naučí se identifikovat špatné praktiky (bad practices), posoudit správné praktiky (right practices), jak interpretovat výsledky měření a jak tyto výsledky prezentovat managementu. Naučí se nalézt a prioritizovat oblasti ke zlepšení s největším potenciálem a přínosy pro organizaci. Po úspěšném složení závěrečného testu získají absolventi certifikát „Certified IT Quality Expert“ který může být následně rozšířen na „Accredited IT Quality Expert“, který pak může provádět měření kvality externě.

IT QUALITY INDEX Expert

Vybraný termín:

27.11.2023 –  28.11.2023  Praha

Cena
18 860 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.