Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CZ)

Petr Neugebauer

Kurzem Vás provede Petr Neugebauer

Základní info

Popis kurzu

Tento 3denní kurz Vám poskytne nezbytné základy pro testování softwaru. Je také užitečný pro další IT profesionály, kteří chtějí získat znalosti o terminologii a procesech testování.

Akreditované školení ISTQB® zajišťuje společnost Tesena s.r.o. nebo YES4Q s.r.o., akreditovaní poskytovatelé školení. Certifikační testy jsou zajišťovány společností Czech and Slovak Testing Board, z.s.

Cíle kurzu


 • Dokázat účinně a efektivně komunikovat s využitím obecných termínů používaných v softwarovém testování.

 • Pochopit základy testování softwaru včetně klíčových konceptů.

 • Prokázat pochopení toho, jak mohou být různé přístupy k vývoji a testování softwaru a různá omezení aplikovány při optimalizaci testování v různých kontextech.

 • Efektivně přispívat k procesu revize.

 • Používat zavedené techniky při návrhu testů na všech úrovních testování.

 • Interpretovat a provádět testy na základě definovaných specifikací testů a reportovat výsledky testů.

 • Analyzovat funkcionální i nefunkcionální specifikace na všech úrovních testování systémů.

 • Vyzkoušet si techniky návrhu testů černé skříňky, bílé skříňky a založené na zkušenostech.

 • Pochopit základní principy managementu testování včetně organizace testování, plánování a odhadování testů, konfiguračního managementu, testování založeném na riziku a managementu defektů.

 • Psát a komunikovat jasné a srozumitelné reporty o defektech.

 • Pochopit projektové faktory, které mají vliv na priority testů a přístup k testování.

 • Pochopit hodnotu, kterou testování softwaru přináší zúčastněným stranám.

 • Pochopit, jak zajistit soulad testovacích činností a pracovních produktů s projektovými cíli, opatřeními a plány.

 • Pochopit podporu nástrojů v testování včetně výběru nástrojů, přínosů, rizik a klasifikace nástrojů.

Určeno pro

Tento kurz úrovně Foundation je vhodný pro každého, kdo se zabývá nebo zajímá testování softwaru. To zahrnuje lidi v rolích, jako jsou testeři, analytici testů, inženýři testů, konzultanti testů, manažeři testů, testeři přejímky uživateli a vývojáři softwaru. Je také vhodný pro každého, kdo chce základní znalosti o testování softwaru, jako jsou projektoví manažeři, manažeři kvality, manažeři vývoje softwaru, obchodní analytici, IT ředitelé a konzultanti managementu. I když je zaměřen na lidi, kteří právě začínají kariéru v testování softwaru, doporučujeme to také jako způsob pro ty, kteří se již v této profesi etablovali, aby předvedli své úspěchy získáním certifikace, a tím, že se mohou připravit k vyšším nebo specializovaným certifikátům ISTQB.Lidé, kteří mají certifikát ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL), mohou používat zkratku CTFL Foundation Certified Tester Foundation Level.

Obsah kurzu

Kapitola 1: Základy testování

 • Základní principy týkající se testování, důvody, proč je testování požadováno, jaké jsou cíle testu a principy úspěšného testování.

 • Standardní testovací proces, jeho hlavní činnosti a pracovní produkty.


Kapitola 2: Testování v průběhu životního cyklu vývoje softwaru


 • Jak je testování začleněno do každého kroku životního cyklu vývoje softwaru, v závislosti na tom, jaký typ životního cyklu (tradiční, RAD, agilní atd.).

 • Různé úrovně testů, typy testů a analýza dopadů při práci s testováním údržby.


Kapitola 3: Statické testování


 • Různé statické techniky testování, jako je statická analýza a kontroly (tj. Neformální kontroly, návody, technické kontroly a kontroly).

 • Jak aplikovat na pracovní produkt revizní techniku, aby se zjistily vady.


Kapitola 4: Testovací techniky


 • Jak aplikovat testovací techniky k odvození testovacích případů z jiných softwarových pracovních produktů.

 • Zahrnuty jsou testovací techniky black-box, white-box a zkušenosti založené na zkušenostech.


Kapitola 5: Správa testů


 • Správa testů je pokryta z pohledu, kde tester může pracovat s manažery testů, se zaměřením na testování založené na riziku, provádění testu a hlášení a zpracování závad.

 • Co lze zahrnout do různých pracovních produktů pro dokumentaci testů, jako jsou plány testů a protokoly.

 • Jak hlásit vady jasným a srozumitelným způsobem.


Kapitola 6: Podpora nástrojů pro testování


 • Klasifikace běžných typů nástrojů, rizika a výhody spojené s nástroji a aspekty výběru a zavádění nástrojů.

Předpoklady

Pro účast na tomto školení neexistují žádné předpoklady. Doporučujeme však, aby účastníci měli alespoň minimální zázemí v některých aspektech testování softwaru, vývoje softwaru nebo podpory aplikačního softwaru.

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

Návaznosti

ISTQB® CT Foundation Level - Agile Tester, ISTQB® CT Foundation Level - Automotive Software Tester, ISTQB® CT Foundation Level - Mobile Application Tester, ISTQB® CT Advanced Level - Test Manager

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CZ)

Vybraný termín:

28.11.2022 –  30.11.2022  Online

Cena
16 250 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.