ICT jasně a přehledně – prezentování a ukládání dat

Základní info

Pro kolektivy je možné kurz přizpůsobit obsahem i rozsahem.
 
Vzdělávací program se skládá z jednotlivých na sebe navazujících modulů s různou hodinovou dotací.
 
 • Práce s Internetem
 • Úvod do počítačové grafiky
 • Rastrová grafika - tvorba a úprava fotografií
 • Vektorová grafika
 • Prezentace v PowerPointu
 • Alternativní formy prezentačního softwaru
 • Tvorba webových stránek

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ

Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen:
 • spravovat a archivovat data na svém počítači, přenosných médiích i úložištích na Internetu
 • na Internetu vyhledat, stáhnout software i používat on-line aplikace, k prezentaci a ukládání dat
 • vytvářet grafické podklady k prezentaci a propagaci své práce i pro osobní účely
 • získávat, vytvářet a upravovat grafické soubory
 • tvořit prezentace s důrazem na efektivitu a atraktivitu sdělení
 • vytvářet osobní, firemní i propagační tiskoviny a prezentace včetně webových

Možnosti pracovního uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní na pozici pracovníka, který samostatně zpracovává různá data a prezentuje je vhodnými formami pro konkrétní záměry, např. v pozici: lektor, pracovník marketingu (prezentace nabídek, zboží), vedoucí pracovník (prezentace výsledků, závěrů), obchodní zástupce, odborný poradce, analytik.

ICT jasně a přehledně – prezentování a ukládání dat

Vybraný termín:

 Plzeňský kraj

Cena
6 060 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a šest ? Součet zapište číslicemi.