Generativní AI - MS Azure Open AI (MOC AI-050)

Základní info

Tento kurz je určen pro programátory, kteří mají zájem o rozšíření svých znalostí v oblasti Generativního AI. Kurz poskytuje podrobný přehled o využití Large Language Model (LLM) od OpenAI, který je hostován na platformě Microsoft Azure. Účastníci se seznámí s různými službami, jako jsou chatGPT, Embedding, Dall-e a další, které jsou dostupné prostřednictvím tohoto modelu. Kurz také pokrývá různé metody interakce s těmito službami, včetně REST API a Azure OpenAI Studio. Na praktických příkladech si účastníci vyzkouší práci s LLM od OpenAI, včetně Prompt Engineering, generování textu, klasifikace obsahu, překladů, sumarizace a chatování. Dále se účastníci naučí pracovat s vektory, embedováním obsahu a vyhledáváním odpovědí ve vlastních dokumentech. Cílem kurzu je naučit účastníky, jak konfigurovat a nasadit modely v Azure OpenAI a jak je efektivně integrovat do aplikací zaměřených na generativní AI.

Generativní AI - MS Azure Open AI (MOC AI-050)

Vybraný termín:

5.12.2024  Praha

Cena
8 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.