Enterprise Architect - komplexní modelování

kurz

Základní info

Kurz se zaměřuje na praktické použití CASE nástroje Sparx Enterprise Architect pro modelování všech vrstev Enterprise architektury od strategických cílů a struktury organizace až po fyzické datové modely a diagramy popisující nasazení informačních systémů v infrastruktuře organizace.

Výklad pokrývá jak praktickou část vlastního ovládání nástroje Sparx EA, tak metodickou část, která poskytuje ucelený metodický návod na výběr modelovacích notací, jejich diagramů a způsobu organizace modelu v repozitory nástroje Sparx EA.

Cílem kurzu je poskytnou posluchačům prakticky použitelný metodický postup pro tvorbu a propojení architektonických modelů s detailními modely procesů a objektově orientovaného návrh, přičemž hlavní těžiště kurzu spočívá v demonstraci modelovacích postupů v prostředí nástroje EA.

V kurzu jsou představeny užitečné funkcionality tohoto nástroje a dále jsou postupně představovány  možnosti použití notací jazyků ArchiMate®, BPMN a UML s důrazem na propojení jednotlivých modelů.

Kurz je určen pro

  • analytiky, architekty, vlastníky a manažery procesů, metodiky,
  • business analytiky a vedoucí projektů, kteří chtějí efektivně používat nástroj Sparx EA a udržovat a zhodnocovat Enterprise architekturu.

Enterprise Architect - komplexní modelování

Vybraný termín:

 Praha

Cena
13900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.