Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1. 7. 2021 – účetně, daňově

Kurzem Vás provede Ing. Vladimír Zdražil

Základní info

Cíle kurzu

Na on-line semináři se seznámíte s dopady novely zákona o DPH, která je účinná od 1. 10. 2021 a zavedla místo režimu zasílání zboží, režim prodeje zboží na dálku.

V důsledku toho dochází k rozšíření režimu jednoho správního místa /one-stop-shop/ u těch zdanitelných plnění za prodej zboží do jiných členských států, kdy příjemcem plnění je osoba nepovinná k dani. Nejčastěji jde o katalogové obchody a e-shopy.

Kromě toho zavádí do ZDPH termín elektronické rozhraní, které se v některých případech stává tzv. domnělým dodavatelem, zatímco v jiných případech nevstupuje do fakturačního vztahu mezi prodejcem a jeho zákazníkem objednávajícím přes platformu.

Určeno pro

Seminář je určen finančním účetním, provozovatelům e-shopů, zásilkových a katalogových obchodů, provozovatelům e-commerce platforem včetně těch, co na nich prodávají, a také těch, co na nich kupují.

Obsah kurzu

• vymezení prodeje zboží na dálku a jeho zavedení do zákona o DPH od 1. 7., resp. od 10. 10. 2021,

• režim jednoho správního místa OSS a jeho stávající využití včetně jeho rozšíření,

• místo uskutečnění zdanitelného plnění u prodeje zboží na dálku,

• fakturace za prodané zboží v režimu prodeje zboží na dálku při využití režimu MOSS,

• registrace v MOSS, podávání hlášení, splatnost přiznané DPH, opravy v předcházejících zdaňovacích obdobích, vstupní stát pro OSS,

• nastavení ekonomického systému a účtování prodejů v rámci prodeje zboží na dálku,

• časové souvislosti v DPH,

• za jakých podmínek se e-shop může stát elektronickým rozhraním a naplnit, tak definici paragrafu 13a novely ZDPH týkající se elektronického rozhraní,

• prodeje přes e-shop se zahájením přepravy v jiném členském státu, další nestandardní situace /dropshipping atd./.

• dovoz zboží ze třetí země nakoupeného přes e-shop,

• elektronické rozhraní a jeho definice v ZDPH a v předpisech EU aneb kdy se e-shop stává elektronickým rozhraním pro potřeby DPH,

• elektronické rozhraní a domnělý dodavatel,

• popis situací, kdy se elektronické rozhraní stává domnělým dodavatelem a vstupuje pro potřeby vypořádání DPH do vztahu mezi prodejcem a zákazníkem,

• ukázka fungování typického elektronického rozhraní propojujícího prodejce a zákazníka s důrazem na modely fakturace a uplatňování DPH včetně účtování služeb poskytnutých elektronickým rozhraním prodejcům,

• nové dovozní režimy – dovoz zboží na dálku, dovoz zboží nízké hodnoty.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

E-shopy, zásilkové obchody, digitální platformy po zásadních změnách v DPH od 1. 7. 2021 – účetně, daňově

Vybraný termín:

17.1.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a osm ? Součet zapište číslicemi.