Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Postgre SQL

Kurzem Vás provede Ing. Vít Zelený

Lektor s mnohaletou zkušeností v oboru. Vystudoval ČVUT FEL, obor softwarové inženýrství. Kromě lektorské činnosti pracuje také jako programátor,…

Základní info

Prakticky zaměřený kurz, který seznámí posluchače s použitím dotazovacího jazyka SQL na platformě Postgre SQL. Součástí kurzu je teoretická část, která seznámí posluchače s principem uložení dat v relačních databázových systémech, principem vztahů, tabulek, relací a schémat. Dále se účastníci seznámí se syntaxí jazyka SQL a jeho jednotlivými příkazy a funkcemi. Od jednoduchých a základních příkazů SELECT až po složité JOINY, agregační a výpočtové funkce, množinové operátory, poddotazy, korelované poddotazy, hierarchické a rekurzivní dotazy, akční dotazy pro manipulaci s daty atd. Tento kurz je „Pečlivě namíchaný mix teoretického výkladu, názorných příkladů a samostatných cvičení“. Díky tomu probíranou tématiku nejen pochopíte, ale skutečně se i naučíte a procvičíte, s použitím databázového systému Postgre SQL a nástroje DBeaver (alt. PgAdmin). Ke kurzu obdržíte množství výukových materiálů, příkladů a dokumentace, včetně výukové databáze, na které bude vše demonstrováno a můžete jí využít k dalšímu samostatnému studiu či procvičování probírané látky. Kurz je vhodný pro úplné začátečníky i pro mírně pokročilé účastníky, kteří si přejí dané problematice porozumět hlouběji a do detailů. Pro mírně pokročilé účastníky máme připravené složitější příklady a samostatné úkoly pro pochopení složitějších souvislostí a konstrukcí dotazů.

Osnova:

Úvod do SQL

 • Základní pojmy - databáze, DB stroj, relační databáze
 • Organizace dat v relačních databázích, tabulky, relace, vztahy, schémata

Databázový server POSTGRE SQL a nástroj DBEaver (PgAdmin)

 • Kde získat potřebné nástroje
 • Instalace, spuštění, připojení k databázi
 • Popis základních objektů databáze a seznámení s grafickým prostředím DBeaver

Příkaz SELECT.

 • Trocha teorie kolem příkazu SELECT - projekce, restrikce, spojení.
 • Základní syntaxe příkazu SELECT.
 • Úpravy výsledkové sady - aritmetické a řetězcové operátory, jednoduché výpočty.
 • Hodnoty typu NULL a práce s nimi, funkce COALESCE.

Klauzule WHERE a ORDER BY

 • Filtrování dat na úrovni jednotlivých řádků.
 • Logické operátory v klauzuli WHERE.
 • Řetězcový operátor LIKE, matematické a logické operátory.
 • Řazení záznamů - operátor ORDER BY.

"Jednořádkové" výpočtové funkce, funkce pro práci s řetězci a datumy.

 • Datové typy v SQL, rozdíly v práci s jednotlivými typy hodnot.
 • Řetězcové (znakové) funkce.
 • Numerické funkce.
 • Konverzní funkce, implicitní a explicitní datové konverze.
 • Typ DATE a funkce pro manipulaci s hodnotami typu DATE.
 • Logické funkce, funkce CASE-WHEN.
 • Práce s polem (ARRAY), převedení položek pole na řetězec s oddělovači

Dotazy nad více tabulkami - spojení (join).

 • Trocha teorie kolem spojení tabulek, kartézský součin tabulek.
 • Syntaxe spojení v klauzuli FROM.
 • Syntaxe spojení v klauzuli WHERE.
 • Různé typy spojení (eqijoin vs. non-equijoin, inner join, natural join, self-join, outer-join, left a right join, full join).

Agregační (víceřádkové) funkce.

 • Přehled a popis agregačních funkcí.
 • Agregační funkce a hodnoty typu NULL.
 • Klauzule GROUP BY.
 • Klauzule HAVING, filtrování na úrovni seskupených hodnot.

Vnořené SQL dotazy (subqueries), hierarchické dotazy

 • Jednořádkové vnořené dotazy, využití vnořených dotazů.
 • Víceřádkové dotazy, množinové operátory.
 • Korelované dotazy vs. nekorelované dotazy.
 • Hierarchické dotazy, rozšíření „tablefunc“ a příkaz „connectby“

Akční dotazy - Manipulace s tabulkami

 • Příkaz CREATE TABLE.
 • Příkaz ATER TABLE - změna existujících tabulek.
 • Příkaz DROP TABLE.

Akční dotazy - Manipulace s daty v tabulkách

 • Příkaz INSERT INTO.
 • Příkaz UPDATE.
 • Příkaz DELETE.

Management tabulek, nástroje pro relace a konzistenci dat, integritní omezení

 • Jednoduchá integritní omezení – CONSTRAINT - typ CHECK.
 • Další typy integritních omezení (constraints) - primární a sekundární klíče, definice a použití.

Další databázové objekty.

 • Sekvence.
 • Pohledy (Views) – vysvětlení principu, vytvoření a ukázky použití.
 • Synonyma.

Transakce.

 • Účel transakcí - pojem ACID.
 • Syntaxe transakcí, savepoints.
 • Implicitní commit a rollback.
 • Statement-level transakce.

Před absolvováním tohoto kurzu doporučujeme absolvovat některý z těchto předcházejících kurzů:

Teorie databázových systémů

Tento kurz nabízíme uskutečnit také jako Zakázkové firemní školení přímo ve Vaší firmě či na Vašem pracovišti s použitím naší mobilní notebookové učebny.

Dotazovací jazyk SQL - základní kurz - Databázový server Postgre SQL

Vybraný termín:

18.4.2024  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a čtyři ? Součet zapište číslicemi.