DevOps Professional

Základní info

Koncept DevOps je nově vznikající praxe softwarového inženýrství, která usiluje o řešení chronického konfliktu v IT, kde se střetávají 2 protichůdné cíle: reagovat na rychle se měnící konkurenční prostředí (Dev) a poskytovat stabilní, spolehlivé a bezpečné služby zákazníkům (Ops). Koncept DevOps přináší zkrácení doby uvedení nových verzí SW nebo služeb na trh na bázi spolupráce Dev a Ops týmů a vytváření prostředí, kde se produktivita práce zvyšuje díky automatizaci procesů správy infrastruktury a pracovních postupů.

Kurz seznamuje posluchače s postupy DevOps v oblastech toku, zpětné vazby, učení a experimentování a zajistit pochopení dopadu těchto organizačních a technických změn do každodenní práce.

Postupy probírané v kurzu vychází ze tří návyků – umožnit rychlejší pohyb práce zleva doprava, rychlejší zpětnou vazbu zprava doleva a umožnit učení vytvořením vysoce důvěryhodné kultury experimentování a riskování. 

Kurz je určen pro

  • každého, kdo pracuje v prostředí DevOps nebo v rámci organizace, která zvažuje adopci DevOps.
  • Typicky pro vývojáře SW, systémové inženýry, DevOps inženýry, vlastníky produktů a služeb, projektové manažery, test inženýry, pracovníky správy a podpory služeb, manažery procesů, Lean IT profesionály.

DevOps Professional

Vybraný termín:

 Praha 7

Cena
16 400 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.