Corel DESIGNER

Základní info

Popis kurzu

Posluchači školení se naučí základní práci s vektorovou grafikou v programu Corel DESIGNER. Naučí se připravovat katalogy výrobků na základě technických ilustrací, vytvářet schémata a technické návody, připravovat podklady pro tisk.

Cíle kurzu

Kreslení základních objektů
Manipulace s objekty
Kreslící pomůcky
Umístění objektů
Kombinování křivek a objektů
Jednotná výplň
Další typy výplní
Popis objektů
Diagramy
Text
Nastavení stránky
Import a export

Určeno pro

Školení Corel DESIGNER je zaměřené na přípravu technické dokumentace, s možností importu a úpravy výkresů 2D i 3D CAD a fotografií.

Obsah kurzu

 1. Kreslení základních objektů
  • obdélník
  • elipsa
  • mnohoúhelníky
  • základní kreslení křivek
 2. Manipulace s objekty
  • označování objektů
  • přesun
  • otočení
  • zkosení
  • zrcadlení
  • volná transformace
  • zrušení transformace
  • zamknutí objektu
 3. Kreslící pomůcky
  • přichytávání k objektům
  • přichytávání k vodícím linkám
  • mřížka
  • pravítko
 4. Umístění objektů
  • rozmístění objektů
  • pořadí zobrazení objektů
 5. Kombinování křivek a objektů
  • zarovnání objektů
  • seskupit, rozložit
 6. Jednotná výplň
  • palety
  • změna barvy
  • nástroj Jednotná výplň
  • režimy barev
 7. Další typy výplní
  • přechodová
  • šrafování
  • vzorky
  • textury
 8. Obrysy objektů
 9. Popis objektů
  • kótovací čáry
  • odkazovací čáry
 10. Diagramy
  • vytváření schémat
  • editace schémat
  • využití přednastavených symbolů
 11. Vytváření objektu v axonometrickém zobrazení
 12. Text
  • řetězcový text
  • odstavcový text
  • konverze mezi řádkovým a odstavcovým textem
  • symboly
 13. Nastavení stránky
  • velikost, orientace
  • uspořádání
  • pozadí
  • vkládání, odstraňování, přejmenování, přesun stránky
 14. Import a export
  • import 2D CAD výkresů
  • import 3D CAD výkresů pomocí Deep Exploration
  • export
 15. Tisk

Corel DESIGNER

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a tři ? Součet zapište číslicemi.