CEPH - softwarově definovaná storage

Základní info

Ceph je otevřená platforma pro jednotné softwarově definované ukládání dat, která odděluje software od hardware a umožňuje tak efektivní provoz na cenově dostupných standardních serverech i discích. Cílem kurzu by mělo být základní seznámení s Cephem samotným, pochopení jeho architektury a jeho principů, kdy se Ceph vyloženě hodí a kdy se mu raději vyhnout. Nezbytnou a také hlavní součástí školení je pak praktická kompletní instalace a konfigurace Cephu spolu s jeho vyzkoušením na reálných příkladech, které lze bežně potkat v praxi. Účastník kurzu si vyzkouší kromě zmíněné instalace a konfigurace i základní operativu cephového clusteru, troubleshooting a propojení s VMware ESXi jako sdílenou storage pro virtualizované servery, či s PaaS platformou OpenShift Origin, kde k dockerovým kontejnerům bude moci připojit persistentní storage volumy. Nebude chybět ani stavba vlastního S3 úložiště alá AWS S3, či ukázka replikované blokové storage pro linuxové servery.

Pokud Vás zajímá trochu jiný pohled na problematiku ukládání dat a přitom chcete využívat prakticky komoditní hardware, v tomto kurzu se najdete!

Cílová skupina

 

 • IT profesionálové
 • Systémoví administrátoři a architekti
 • Storage administrátoři

 

Osnova

1. Nezbytná teorie

Úvod do Cephu

 

 • Proč softwarově definovaná storage?
 • Co je CEPH a k čemu se nejlépe hodí?
 • Popis nejčastějších use cases
 • Trocha historie a náhled pod pokličku tohoto FOSS projektu
 • Konkurence a podobná řešení - porovnání

 

Architektura Cephu a jeho komponent

 

 • Popis všech částí CEPHu a jejich propojení
 • Využití komponent na základě použití a use case
 • Metody deploymentu a instalace
 • User management a qoutas

 

Best Practices

 

 • Tipy z praxe a na co si dát pozor
 • Jak s CEPHem nezacházet a co nedělat

 

Troubleshooting

 

 • Nejčastější problémy a jak je řešit
 • Nástroje pro troubleshooting

 

Monitoring

 

 • Jak a co monitorovat
 • Které monitorovací nástroje nejlépe využít

 

Tuning

 

 • Kde a kdy se vyplatí šáhnout na defaultní konfigurace a co změnit
 • Příklady tuningu v závislosti na workloadu
 • Jak na performační testování

 

2. Praktická část

Instalace a konfigurace Ceph clusteru

 

 • Každý účastník kurzu si vydeployuje vlastní CEPH cluster pomocí Ansible playbooku
 • Konfigurace clusteru
 • Management CEPH clusteru

 

Škálování a rozšíření Ceph clusteru (přidávání jednotlivých komponent za běhu a další …)

 

 • Rozšíření OSD nodů, přidání disků do clusteru za běhu
 • Rozšíření MON nodů
 • Rozšíření RGW nodů
 • Odebírání komponent z clusteru za běhu  

 

Objektová storage v praxi

 

 • Vlastní S3 storage za loadbalancerem pomoci HA Proxy
 • Přístup k datům přes S3, HTTP

 

Tuning Ceph clusteru a linuxových serverů, na kterých Ceph běží

 

 • Ladění OS (sysctl, limity, ...)
 • Tuning nastavení CEPHu

 

Troubleshooting CEPH clusteru

 

 • Simulace pádu jednotlivých komponent za běhu clusteru
 • Performační testování a simulace zátěže pomocí předem připravených nástrojů

 

Bloková storage v praxi

 

 • Připojení blokové storage ke klientskému linux serveru (a namountování do systému jako externí disk)
 • Snapshot blokové storage (pro backup\restore)

 

Další použití Cephu v reálných příkladech

 

 • Persistentní storage pro platofrmu OpenShift, připojení storage pro PODy (Docker kontejnery)
 • iSCSI bloková storage pro VMware ESXi host, jako sdílená storage pro virtuální servery

 

Předpoklady účastníka

 

 • Základní znalosti ovládání linuxových systémů
 • Zkušenosti s prací v RHEL či CentOS jsou výhodou
 • Chuť vyzkoušet si na vlastní kůži tak trochu jiný přístup k ukládání dat
 • Kurz je praktický a je zapotřebí přinést svůj laptop (nejlépe Linux nebo MacOS, případně Windows s SSH klientem. Bude třeba nainstalovat si OpenVPN klienta pro přístup do LABu)

 

Použité technologie v praktické části kurzu:

 

 • Ceph (nejnovější stable verze Luminous - 12.2.X)
 • Linux Centos 7
 • HA Proxy
 • VMware ESXi 6.5
 • OpenShift Origin

 

CEPH - softwarově definovaná storage

Vybraný termín:

9.8.2022 –  10.8.2022  Online

Cena
29900 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a deset ? Součet zapište číslicemi.