Business analýza dle PMI®

Kurzem Vás provede Miroslav Müller

Educational Services Director ve společnosti LBMS

Základní info

Analýza potřeb - Situation Statement

Prohlášení o situaci představuje zdokumentování aktuálního problému či příležitosti, které by měl business analytik vypracovat následně po pochopení problému. Sestavení tohoto prohlášení není z hlediska vypracování časově náročné, ale je to velmi důležitý krok k zajištění spolehlivého porozumění problému nebo příležitosti, kterou organizace hodlá řešit.

Pokud situace není dobře pochopena nebo pokud mají zainteresované strany jiné představy o situaci, existuje riziko, že bude identifikováno nesprávné řešení.

Na kurzu si

  • vysvětlíme, jak situační prohlášení vypadá
  • popíšeme postup jeho sestavení
  • vyzkoušíme jeho sestavení pro modelovou případovou studii

Absolvováním kurzu získáte

  • hlubší představu o významu role business analytika
  • pochopení přístupu PMI® ke členění disciplíny business analýzy
  • představu o řadě technik používaných v rámci business analýzy a vyzkoušení vybraných nejzajímavějších zástupců
  • pochopení spolupráce projektového manažera a business analytika

Kurz je určen pro ty, kdo vykonávají nebo budou vykonávat roli business analytika a chtějí získat hlubší pochopení specifik jejich práce tak, jak je popisuje standard PMI®, zejména pak pro business analytiky, a projektové manažery.

Business analýza dle PMI®

Vybraný termín:

11.10.2021 –  12.10.2021  Praha 8

Cena
14100 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.