Buďme na úrovni

Kurzem Vás provede lektoři z firmy AbecedaPC

Základní info

Popis kurzu

„Buďme na úrovni“ je název kurzu, který nabízí potřebné znalosti a dovednosti pro prvotřídní prezentaci Vaší firmy před obchodními klienty. Znalosti 100% využijí jak manažeři, tak i zaměstnanci a živnostníci.


Jedná se o výběr informací z těchto 6 oblastí:

- Etiketa

- Budování osobního image

- Firemní kultura a etika

- Distanční komunikace s klienty (e-mail, telefon, sociální sítě)

- Přímá komunikace s klienty (jak naslouchat a číst signály těla)

- Způsob a efektivita předávání informacíNejedná se o kurz, který by do detailu vyčerpal výše citované oblasti měkkých dovedností, ale o kurz VÝBĚROVÝ. Kurz, který vybírá POUZE to podstatné a KAŽDODENNĚ POUŽITELNÉ. Absolventi školení „Buďme na úrovni“:

- občerství si a rozšíří znalosti pravidel společenského chování

- dovědí se, jak vylepšit svou osobní image při jednání s lidmi

- seznámí se s principy V.I.P. „učící se společnosti“

- ověří si, zda používají správné formy e-mailové a telefonní komunikace

- doplní si znalosti, jak při přímé komunikaci s klientem lépe využít verbálních a neverbálních technik

- vytvoří si návod, jak druhým kvalitně předávat odborné informace


V průběhu školení se používají různé formy vzdělávání:

- interaktivní výklad s diskusí

- individuální a skupinová práce

- práce s modelovými situacemi

- využívání okamžité zpětné vazby

Cíle kurzu

Základy společenského chování
Základní pravidla společenského chování
Prohřešky proti etiketě
Osobní image
V.I.P. firma
Design firmy
Firemní kultura
Učící se organizace
Distanční kontakt s klientem
E-mailová komunikace
Komunikace po telefonu
Přímý kontakt s klientem
Verbální a neverbální komunikace
Kvalita předávaných informací
Průběžný Trénink (lze zařadit po konzultaci s účastníky)
Krátká prezentace odborného textu

Určeno pro

„Buďme na úrovni“ je název kurzu, který nabízí potřebné znalosti a dovednosti pro prvotřídní prezentaci Vaší firmy před obchodními klienty. Znalosti 100% využijí jak manažeři, tak i zaměstnanci a živnostníci.

Obsah kurzu

 1. Základy společenského chování
  • Základní pravidla společenského chování
   • Chování ve společnosti
   • Společenská významnost lidí
   • Tykání a vykání
   • Vizitky
   • Pozvánky
   • Pracovní oběd / večeře
  • Prohřešky proti etiketě
   • Nevhodný příchod ke klientovi
   • Chyby při jednání s klientem
   • Chyby ve společenské konverzaci
   • Obecné zlozvyky
 2. Osobní image
  • 4 principy osobního image
  • Vnější vzhled pracovníka
  • Osobní image v jednání s klientem
 3. V.I.P. firma
  • Z čeho se skládá „corporate identity“?
  • Design firmy
   • Firemní grafický styl
   • Grafický manuál
   • Logo a logotyp
  • Firemní kultura
   • Co je to firemní kultura a co ji ovlivňuje?
   • Práva a povinnosti zaměstnavatelů
   • Práva a povinnosti zaměstnanců
   • Přístup zaměstnance k firemní kultuře
   • Etický kodex
  • Učící se organizace
   • principy učící se organizaci
 4. Distanční kontakt s klientem
  • E-mailová komunikace
   • Normy elektronické komunikace
   • Kdy použít klasickou papírovou korespondenci místo e-mailové?
  • Komunikace po telefonu
   • 7 kroků profesionálního rozhovoru
  • Chaty a sociální sítě
 5. Přímý kontakt s klientem
  • Složky naší komunikace
  • Verbální a neverbální komunikace
   • Co mluvit?
   • Jak mluvit?
   • Co při mluvení dělat?
   • Jak číst signály těla? (oči a pohledy, mimika, gestika, kinezika, haptika, proxemika)
 6. Kvalita předávaných informací
  • Odpovědnost v komunikaci
  • Komunikační pyramida
  • Zásady pro předávání kvalitních odborných informací
 7. Průběžný Trénink (lze zařadit po konzultaci s účastníky)
  • Práce s modelovým firemním kodexem
  • Aktivita pro efektivní předávání informací
  • Krátká prezentace odborného textu
   • Simulace telefonního nebo přímého kontaktu s klientem

Buďme na úrovni

Vybraný termín:

3.10.2022 –  4.10.2022  Středočeský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a dvě ? Součet zapište číslicemi.