BEA WebLogic Server 8.1 / 9.0: Programujeme v J2EE s EJB

kurz

Základní info

Tento kurz informuje o základech distribuovaného vývoje za použití Enterprise JavaBeans 2.0 (EJB), včetně bezstavových a stavových session beans, entity beans a message-driven beans. Kurz se také týká rozmístění EJB a persistence řízené kontejnerem, a také otázek transakcí a zabezpečení s EJB. Studenti se seznámí se všeobecným použitím Java Message Service (JMS) a naučí se psát messaging klienty. Tento kurz je vhodný pro studenty, kteří používají WebLogic Sever 8.1 nebo 9.0, protože si mohou vybrat verzi, kterou chtějí používat v laboratorních cvičeních. Předpoklady: •Objektově orientované programování v Java •Vývoj Servlet/JSP •Základy konfigurace WebLogic Serveru Probíraná témata: •Architektura EJB •Rozmístění EJB •Bezstavové Session Beans •Stavové Session Beans •Prostředí a zdroje EJB •Zabezpečení EJB •Transakce EJB •Message-Driven Beans •Místní rozhraní •Persistence Entity Beans řízená kontejnerem •Persistence Entity Beans řízená pomocí Bean •EJB vztahy •Úvod do messaging •BEA WebLogic Server JMS

BEA WebLogic Server 8.1 / 9.0: Programujeme v J2EE s EJB

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
0,00 Kč za osobu (bez DPH)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.