BEA WebLogic Integration 8.1 / 8.5: Vývoj řešení integrace

kurz

Základní info

Tento kurz naučí studenty provádět integraci za použití správy firemních procesů, integrace aplikací a webových služeb na BEA WebLogic Integration 8.1/8.5. BEA WebLogic Workshop je vývojové prostředí. V rámci tohoto školení se studenti připraví na provádění integrace aplikací, správu firemních procesů, instrumentaci obchodních partnerů, vývoj webových služeb a komplexní transformaci dat. Studenti se stanou vysoce produktivní při vytváření integračních řešení. Předpoklady: •Objektově orientované programování v Java •Programování v Servlet/JSP •Znalost principů J2EE •Vývoj v XML Probíraná témata: •Používání procesů a messaging řízených událostmi •Výuka konceptů pokročilých pracovních postupů •Monitoring instancí a zpracování výjimek •Využívání dílčích procesů •Výuka základů XML nezbytných pro integraci •Přidání integrace aplikací k pracovním postupům •Vývoj strategií pro zabezpečení aplikací a komponentů •Přístup k procesním tokům z portálové aplikace •Přístup k business objektům •Transformace dat •Odstraňování závad z programu a monitoring pracovních postupů •Interakce s webovými službami a s klienty z pracovního seznamu •Zpracování dat, která nejsou ve formátu XML, pomocí Format Builder •Synchronizace dat napříč heterogenními systémy

BEA WebLogic Integration 8.1 / 8.5: Vývoj řešení integrace

Vybraný termín:

 Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
0,00 Kč za osobu (bez DPH)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.