AZ-200 Azure Developer Core Solutions

Základní info

AZ-200 Azure Developer Core Solutions

In this course, students will learn the core solutions of the Azure Developer job role.

Trvání (ve dnech): 4

Trvání (v hodinách): 32

CÍLOVÁ SKUPINA

These courses are for experienced programmers who want to develop and host solutions in Azure. Students should have some experience with Azure and must be able to program in at least one Azure-supported language. These course focus on C#, Node.js, Azure CLI, Azure PowerShell, and JavaScript.

TÉMATA KURZU

Select the Appropriate Cloud Technology Solutions Develop for Cloud Storage Create Platform-as-a-Service (PaaS) Solutions Secure Cloud Solutions

OSNOVA KURZU

1 - SELECT AN APPROPRIATE COMPUTE SOLUTION

Take advantage of appropriate design and connectivity patterns

2 - DESIGN FOR HYBRID TECHNOLOGIES

Virtual networking Hybrid networking

3 - SELECT AN APPROPRIATE STORAGE SOLUTION

Address durability of data Caching Measure and plan throughput and structure of data access

4 - DEVELOP SOLUTIONS THAT USE AZURE STORAGE TABLES

Connect to Azure Storage Design and Implement Storage tables Query a table by using code

5 - DEVELOP SOLUTIONS THAT USE AZURE COSMOS DB STORAGE AZURE COSMOS DB

Choose the appropriate API for Cosmos DB storage Manage containers and items in Cosmos DB storage Create, read, update, and delete documents in Azure Cosmos DB by using code

6 - DEVELOP SOLUTIONS THAT USE FILE STORAGE

Implement file shares for an Azure storage account Migrating content to and between file shares

7 - DEVELOP SOLUTIONS THAT USE A RELATIONAL DATABASE

Create, read, update, and delete database tables by using code Implement SQL Dynamic Data Masking

8 - DEVELOP SOLUTIONS THAT USE MICROSOFT AZURE BLOB STORAGE

Create a Shared Access Signature for a blob Asynchronously move items in Blob storage between containers Set Blob storage container properties in metadata

9 - DEVELOP FOR CACHING AND CONTENT DELIVERY SOLUTIONS

Azure Redis Cache Develop for storage on CDNs

10 - CREATING APP SERVICE WEB APPS

Introduction to Web Apps Using shell commands to create App Service Web Apps Creating background tasks using WebJobs in Azure App Service Using Swagger to document an API

11 - CREATING MOBILE APPS

Getting started with mobile apps in App Service Enabling push notifications for your app Enabling offline sync for your app

12 - CREATING AN APP SERVICE LOGIC APP

Overview of Azure Logic Apps Creating a Logic App Creating custom connectors for Logic Apps Creating a custom template for a Logic App

13 - CREATING AN APP OR SERVICE THAT RUNS ON SERVICE FABRIC

Understanding Azure Service Fabric Creating a Reliable Service Creating a Reliable Actors app Working with Reliable Collections

14 - CREATING AZURE FUNCTIONS

Azure Functions overview Develop Azure Functions using Visual Studio Triggers and bindings

15 - SCHEDULING BULK OPERATIONS

Azure Batch overview Running Batch jobs Using the .NET Batch Management client library

16 - CREATE SOLUTIONS THAT USE AZURE KUBERNETES SERVICE

Creating an Azure Kubernetes Service cluster Azure Container Registry Azure Container Instances

17 - DEVELOPING APPS FOR AZURE MEDIA SERVICES

Introduction to Azure Media Services Azure Media Services v3 concepts Upload, encode, and stream with .NET Analyze your video with .NET

18 - IMPLEMENTING AUTHENTICATION

Implement authentication in applications Implement multi-factor authentication

19 - IMPLEMENTING ACCESS CONTROL

Claims-based authorization Role-based access control (RBAC) authorization

20 - IMPLEMENTING SECURE DATA SOLUTIONS

Encryption options End-to-end encryption Implement Azure confidential computing Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

Aktuální osnova kurzu se může lišit v závislosti na pobočce, která ho nabízí. Více informací vám poskytnou naši obchodní zástupci.

SOUVISEJÍCÍ CERTIFIKACE

Microsoft Azure Developer

SOUVISEJÍCÍ ZKOUŠKY

AZ-203 Microsoft Azure Developer

AZ-200 Azure Developer Core Solutions

Vybraný termín:

 Online

Cena
31900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a devět ? Součet zapište číslicemi.