AWS Security Essentials

Kurzem Vás provede Karel Pouzar

Základní info

Cíle kurzu

V tomto kurzu se naučíte: - Identifikovat bezpečnostní výhody a odpovědnosti při používání AWS cloudu- Popsat funkce řízení a správy přístupu AWS- Rozumět různým metodám šifrování pro zabezpečení citlivých dat- Popsat, jak zabezpečit síťový přístup k vašim zdrojům v AWS cloudu- Určit, jaké AWS služby lze použít pro záznam a monitorování bezpečnostních událostí

Obsah kurzu

AWS Security Essentials pokrývá základní koncepty zabezpečení cloudu AWS, včetně řízení přístupu k AWS, metod šifrování dat a zabezpečení síťového přístup k vaší AWS infrastruktuře. Na základě AWS Modelu sdílené bezpečnosti tento kurz učí, kde v cloudu AWS jste zodpovědní za implementaci zabezpečení. Dozvíte se také, jaké služby zaměřené na bezpečnost máte k dispozici a také proč a jak mohou služby zabezpečení pomoci splnit bezpečnostní potřeby vaší organizace.Tento kurz vám umožní ponořit se do hloubky, klást otázky, pracovat na řešení a získávat zpětnou vazbu od AWS akreditovaných instruktorů s hlubokými technickými znalostmi. Tento kurz na základní úrovni je součástí AWS vzdělávací cesty Security.

Předpoklady

Účastníkům tohoto kurzu doporučujeme:- Praktickou znalost IT bezpečnostních principů a pojmů- Znalost principů cloud computingu

Studijní materiály

Všichni účastníci obdrží elektronickou verzi studijních materiálů AWS.

AWS Security Essentials

Vybraný termín:

12.9.2024  Praha 8 Upřesnující informace k termínu

Cena
0 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.
AWS