AutoCAD Architecture základní

Základní info

Popis kurzu

Školení je určené pro stavební projektanty a architekty, kteří pracují v AutoCADu a chtějí zvýšit efektivitu svojí práce pomocí programu AutoCAD Architecture. Po skončení školení budou posluchači schopni vytvářet kompletní 2D výkresovou dokumentaci včetně detailů snadněji a rychleji než doposud v AutoCADu. Posluchači se také naučí organizovat a spravovat výkresy pomocí Navigátoru projektu.

Cíle kurzu

Úvod do práce v AutoCAD Architecture
Nástroje a pomůcky
Další architektonické prvky
Výkresová dokumentace
Správa výkresů

Určeno pro

Školení pro uživatele, kteří již ovládají základy kreslení v AutoCADu. Školení je zaměřené na vytváření, úpravu a tisk výkresové dokumentace a základního 3D modelu budovy s využitím stavebních objektů aplikace AutoCAD Architecture.

Obsah kurzu

 1. Úvod do práce v AutoCAD Architecture
  • Seznámení s uživatelským prostředím
  • úpravy objektů
  • vytvoření a úprava stěn
  • práce s dveřmi, okny a otvory
  • vytvoření a úprava prostorů
  • vytváření detailů
 2. Nástroje a pomůcky
  • hladiny
  • změna zobrazení objektů
  • úprava výkresů
 3. Další architektonické prvky
  • osnova sloupů, sloupy, průvlaky a trámy
  • schodiště a rampy
  • střechy
  • stropní konstrukce
  • obvodové pláště
  • sestavy oken a dveří
 4. Výkresová dokumentace
  • popis výkresů
  • práce s rozpiskami a tabulkami
  • značky řezů a pohledů
  • práce s řezy a pohledy
 5. Správa výkresů
  • úvod do práce s projektem
  • práce s konstrukčními prvky
  • vytváření pohledů
  • příprava výkresů pro tisk a publikování
  • vytvoření projektu z existujících výkresů v AutoCADu
  • sdílení souborů projektu

Předpoklady

základní znalost vytváření rovinných výkresů v AutoCADu

Návaznosti

AutoCAD Architecture pokročilý

AutoCAD Architecture základní

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a čtyři ? Součet zapište číslicemi.
CAD