AutoCAD 3D modelování

Základní info

Popis kurzu

Školení je určené pro návrháře, kteří mají potřebné dovednosti v tvorbě 2D technické dokumentace v AutoCADu a chtějí vytvořit ze svých návrhů prostorové modely. Během školení jsou používaná praktická cvičení z reálného navrhování pro průmyslové a jiné specifické oblasti. Posluchači se seznámí se základní koncepcí a pracovními postupy pro vytváření 3D modelů. Naučí se pracovat s tělesy a plochami a z modelu vytvořit 2D výkresy.

Cíle kurzu

Přijďte na školení AutoCAD 3D modelování a naučte se vytvářet prostorové modely v AutoCADu. Školení AutoCADu je autorizované společností Autodesk.

Seznámení s 3D modelováním
Orientace v prostoru
Souřadnicové systémy
Tělesa
Modelování pomocí sítí
Povrchy
Vizuální styly
Řezy tělesem a vytváření výkresů
Vizualizace
Prezentace modelů

Určeno pro

Školení AutoCAD 3D modelování pro uživatele, kteří používají AutoCAD ke kreslení v rovině a chtějí se naučit vytvářet prostorové modely a vizualizace.

Obsah kurzu

 1. Seznámení s 3D modelováním
  • úvod do 3D modelování
  • popis pracovního prostředí při práci ve 3D
  • vytváření základních těles
 2. Orientace v prostoru
  • navigace pomocí nástroje SteeringWheel
  • nástroj ViewCube
  • předdefinované pohledy
 3. Souřadnicové systémy
  • globální a lokální souřadnicový systém
  • editace změny počátku a orientace USS
  • vytvoření pohledu s uloženým USS
  • použití dynamického USS
 4. Tělesa
  • přesné modelování pomocí základních těles
  • manipulace s tělesy
  • 3D uchopení
  • booleovské operace
  • vytváření těles pomocí pokročilých metod
  • historie těles
 5. Modelování pomocí sítí
  • jednoduché objekty tvořené sítí
  • vytvoření složitých sítí
  • modifikace sítí a jejich nastavení
  • převedení sítě na těleso
 6. Povrchy
  • vytvoření povrchu
  • odsazení a záplata
  • úpravy ploch
  • oříznutí ploch
 7. Vizuální styly
  • použití přednastavených vizuálních stylů
  • úprava a vytváření vlastních vizuálních stylů
 8. Řezy tělesem a vytváření výkresů
  • dělení těles a generování 2D geometrie
  • vytváření výkresové dokumentace z 3D modelů
 9. Vizualizace
  • základní práce s materiály
  • jednoduché osvětlení
  • rychlé renderování
  • zobrazení analýzy
 10. Prezentace modelů
  • práce s rozvržením
  • nastavení výřezů
  • publikování do formátů DWF, PDF, PNG, JPG

Předpoklady

základní znalost práce s AutoCADem

Návaznosti

AutoCAD vizualizace

AutoCAD 3D modelování

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.
CAD