Akreditovaná zkouška ECDL z Modulu 3 Zpracování textu

kurz

Základní info

Cíle kurzu

Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat. Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů. Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.Pro získání osvědčení ECDL Start je potřeba úspěšně složit zkoušky z alespoň 4 modulů ECDL. Pro "plný" ECDL Certifikát je potřeba úspěšně složit zkoušky ze všech 7 modulů.

Určeno pro

Posluchači - úspěšní absolventi kurzu ECDL 2 nebo semináře ECDL S3, nebo ti, co si problematiku osvojili jiným způsobem natolik, že se mohou nechat z těchto znalostí otestovat.

Obsah kurzu

Modul 3 Zpracování textu - zde v programu MS Word

- vyžaduje po uchazeči prokázat schopnost používat aplikaci pro zpracování textu pro každodenní korespondenci a tvorbu dokumentů.
Uchazeč by měl být schopen…

  • Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého typu.
  • Využívat vestavěných možností textového editoru pro zlepšení efektivity práce, například programovou nápovědu.
  • Vytvářet a upravovat textové dokumenty malého rozsahu a být připraven je sdílet a poskytovat.
  • Pro zlepšení vzhledu dokumentů používat různé formátování a znát související užitečné návyky.
  • Vkládat tabulky, obrázky a kreslené objekty do dokumentů.
  • Připravit dokumenty pro hromadnou korespondenci.
  • Přizpůsobit nastavení stránky dokumentu a před závěrečným tiskem dokumentů prověřit správnost pravopisu.

 

Poznámka

Držíme ceny doporučené ECDL, ceny níže uvedené jsou proto jen orientační, je nutné nahlédnout na stránky ECDL:

http://www.ecdl.cz/cenik.php

Metody výuky

Prezenční školení

Akreditovaná zkouška ECDL z Modulu 3 Zpracování textu

Vybraný termín:

 Praha

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.