AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals (CZ)

Základní info

Popis kurzu

Tento kurz představuje základní koncepty související s umělou inteligencí (AI) a službami v Microsoft Azure, které lze použít k tvorbě AI řešení.

Kurz není určen k tomu, aby studenty naučil stát se profesionálními datovými vědci nebo vývojáři softwaru, ale spíše k budování povědomí o běžných úlohách AI a schopnosti identifikovat služby Azure, které je podporují. Kurz je koncipován jako smíšená zkušenost s učením, která kombinuje školení vedené instruktorem s online materiály na platformě Microsoft Learn (https://azure.com/learn). Praktická cvičení v kurzu vycházejí z Learn Modulů, a studenty nabádají k využití obsahu referenčních materiálů Learn jako posílení toho, co se ve třídě naučí, a k prozkoumání témat hlouběji.

Cíle kurzu

Po absolvování tohoto kurzu budete schopni:

 • Popsat principy práce s AI 

 • Popsat základní principy strojového učení v prostředí Azure

 • Popsat funkce úloh počítačového vidění v prostředí Azure

 • Popsat funkce úloh zpracování přirozeného jazyka (NLP) v prostředí Azure

 • Popsat funkce konverzačních úloh AI v prostředí Azure

Určeno pro

Tento kurz je určen pro každého, kdo se zajímá o informace o možných typech řešení umělé inteligence (AI) a o službách v Microsoft Azure, které slouží k jejich vytvoření. Před absolvováním tohoto kurzu nemusíte mít žádné zkušenosti s používáním Microsoft Azure, ale předpokládá se základní úroveň znalostí počítačové technologie a internetu. Některé koncepty obsažené v tomto kurzu vyžadují základní znalost matematiky, například schopnost interpretovat grafy. Kurz zahrnuje praktické aktivity, které zahrnují práci s daty a kódy, takže vám pomůže znalost základních principů programování.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do AI

V tomto modulu se dozvíte o běžném použití umělé inteligence (AI) a různých typech pracovního zatížení spojeného s AI. Prozkoumáte úvahy a zásady odpovědného vývoje AI.

Lekce

 • Umělá Inteligence v Azure

 • Odpovědná AI


Modul 2: Machine Learning

Machine learning je základem moderních řešení AI. V tomto modulu se dozvíte o některých základních konceptech Machine learning a o tom, jak pomocí služby Azure Machine Learning vytvářet a publikovat modely strojového učení.

Lekce

 • Úvod do Machine Learning

 • Azure Machine Learning


Modul 3: Computer Vision

Computer vision je oblast AI, která se zabývá vizuálním porozuměním světu prostřednictvím obrázků, video souborů a kamer. V tomto modulu prozkoumáte několik technik a služeb počítačového vidění.

Lekce

 • Koncept Computer Vision

 • Computer Vision v Azure


Modul 4: Zpracování přirozeného jazyka (NLP)

Tento modul popisuje scénáře řešení AI, která dokáží zpracovat psaný i mluvený jazyk. Dozvíte se o službách Azure, které lze použít k vytváření řešení, která analyzují text, rozpoznávají a syntetizují řeč, překládají mezi jazyky a interpretují příkazy.

 • Úvod do NLP

 • Používání NLP služeb


Modul 5: Konverzační AI

Konverzační AI umožňuje uživatelům zapojit se do dialogu s agentem AI nebo ‚Botem‘ prostřednictvím komunikačních kanálů, jako je e-mail, rozhraní webchatu, sociální média a další. Tento modul popisuje některé základní principy práce s Boty a poskytuje vám příležitost vytvořit Bota, který dokáže inteligentně reagovat na dotazy uživatelů.

Lekce

 • Koncept konverzační AI

 • Konverzační AI v Azure

Studijní materiály

Materiály jsou v elektronické podobě.

AI-900 - Microsoft Azure AI Fundamentals (CZ)

Vybraný termín:

11.4.2023  Online

Cena
9 000 Kč + 21% DPH

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a pět ? Součet zapište číslicemi.